Dirgelwch corff Abercynon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae wythnos union wedi mynd heibio ers i gorff Mr Tran, 41 oed, gael ei ddarganfod a dir comin yn Abercynon.

Mae Heddlu De Cymru sy'n ymchwilio i ddarganfyddiad corff dyn o Fietnam ar dir comin yn Abercynon yn credu nad oedd o bosib wedi marw ar y safle.

Mae'r ditectif prif arolygydd Ceri Hughes yn dweud: "Roedd dillad ar gorff Tinh Van Tran, ac roedd yn gorwedd ar ei gefn mewn ardal lle nad ydw i'n credu ei fod wedi marw, ac roedd wedi cael ei osod yno gan unigolion eraill sy'n gwybod mwy am sut y bu farw a phwy ddaru roi cot drosto."

Mae'r prif arolygydd yn apelio ar yr unigolion hynny i gysylltu â'r heddlu.

Dywedodd mai un rhan o'r ymchwiliad oedd edrych i weld a oedd Tinh Van Tran yn gysylltiedig ag unrhyw gang neu gyffuriau.

Dydy'r heddlu ddim yn gwybod a oes ganddo gysylltiad â'r gymuned leol, ond maen nhw'n credu y gallai pobl sy'n byw yn lleol eu helpu i ddarganfod beth yn union ddigwyddodd.

Maen nhw'n credu bod gan Mr Tran gysylltiadau gydag ardaloedd Llundain a Birmingham.

Mae wythnos union wedi mynd heibio ers i gorff Mr Tran, 41 oed o Fietnam, gael ei ddarganfod a dir comin yn Abercynon.

Roedd wedi'i ddarganfod ar hyd ffordd sy'n arwain at glwb golff Whitehall tua 19:00 ddydd Mawrth diwethaf.

Mae'r heddlu'n dweud mai un o'u blaenoriaethau ydi dod o hyd i'w berthnasau allai fod yn Fietnam, ac maen nhw wedi rhyddhau llun er mwyn helpu gyda'r chwilio.

Mae prawf post mortem wedi cael ei gynnal ond mae profion ychwanegol eu hangen i fod yn sicr o achos ei farwolaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd corff Mr Tran wedi'i ddarganfod ar hyd ffordd sy'n arwain at glwb golff Whitehall tua 19:00 ddydd Mawrth diwethaf.

Mae'r heddlu'n dweud bod tri char a fan wedi'u gweld yn agos i'r safle ar wahanol amseroedd cyn i'r corff ddod i'r golwg.

Mae dau gerbyd - car coch a fan wen - wedi cael eu gweld yn agos i lle y darganfyddwyd y corff.

Roedd Fiat lliw arian - o bosib Punto - wedi cael ei weld wedi parcio ar dir comin o dan beilon ger Neuadd Lechwyn. Fe yrrodd i ffwrdd wedi iddo gael ei weld gan ddyn yn loncian yn yr ardal tua 17:00.

Oddeutu 11:30 y bore, roedd fan Volkswagen dywyll wedi'i gweld wedi parcio ar y gyffordd rhwng yr A4054 a'r ffordd lle y darganfuwyd y corff, sy'n arwain ymlaen at y clwb golff.

Disgrifiad o’r llun,
Mae ditectifs yn trin ei farwolaeth fel un anesboniadwy, ac mae profion fforensig yn cael eu cynnal.

Straeon perthnasol