BBC Cymru Fyw

Apêl yn clirio aelod o gang o lofruddiaeth

Published
image captionMae Dwaine George wedi mynnu ei fod yn ddieuog o'r dechrau.
Cyn aelod o gang, Dwaine George, yn ddieuog o lofruddiaeth, yn dilyn dadansoddiad gan fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd.
Mae cyn aelod o gang, oedd wedi'i ddedfrydu i fywyd yn y carchar am saethu bachgen ifanc yn ei arddegau, wedi cael ei glirio o'i lofruddiaeth yn y Llys Apêl.
Roedd Dwaine George wedi cael ei garcharu yn 2002 wedi i Daniel Dale gael ei saethu'n farw yn Harpurhey, Manceinion.
Roedd yn gwadu unrhyw ran yn y lofruddiaeth, ac fe arweiniodd dadansoddiad o'i achos gan fyfyrwyr y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd at ei apêl lwyddiannus.
Dywedpdd Syr Brian Leveson, llywydd adran Mainc y Frenhines nad oedd ei ddedfryd "bellach yn ddiogel".
Roedd Mr George yn aelod o gang Cheetham Hill ac wedi'i ddedfrydu ar sail gronynnau o weddillion ergyd gwn.
Fe gafodd ei ryddhau o'r carchar ar drwydded wedi 12 mlynedd.

Gwaith 4 mlynedd myfyrwyr Caerdydd

Roedd y myfyrwyr yn gweithio i'r Prosiect Dieuog, gafodd ei sefydlu i gynrychioli pobl oedd yn teimlo eu bod wedi cael eu dedfrydu ar gam.
Roedd Adran y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dechrau gweithio ar yr achos yn 2006.
Bu oddeutu 30 o fyfyrwyr yn treulio pedair mlynedd yn gweithio ar yr achos.
Fe gyflwynwyd yr achos i'r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol, gan arwain at iddo gael ei gyfeirio at y Llys Apêl yn 2013.
Mae rhai o'r myfyrwyr fu'n gweithio ar y prosiect ar y dechrau, erbyn hyn, yn gyfreithwyr cymwysedig.