Achos amheus yn Cathays

Cyhoeddwyd

Mae ditectifs yng Nghaerdydd yn apelio am wybodaeth yn dilyn achos amheus yn ardal Cathays yn oriau mân bore Sadwrn, Rhagfyr 6ed.

Mae'r heddlu wedi rhyddhau lluniau CCTV o'r ddau ddyn yr hoffen nhw siarad â nhw.

Mae nhw'n apelio ar unrhywun sy'n adnabod un o'r ddau i gysylltu â nhw.

Gall pobl ffonio Heddlu De Cymru ar 101 neu gysylltu yn anhysbys â Taclo'r Tacle 0800 555111 a nodi cyfeirnod 1400455055.

Mae'r heddlu hefyd yn gofyn i'r unigolion penodol eu hunain gysylltu â'r heddlu.