Newid gwasanaeth awyr de-gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
LinksAir fydd yn darparu'r gwasanaeth a bydd yn cynnig gwasanaeth hedfan dwyffordd ddwywaith y dydd.

Bydd y gwasanaeth awyr rhwng y de a'r gogledd yn cael ei ail lansio ar ei newydd wedd ddydd Mercher.

LinksAir fydd yn darparu'r gwasanaeth a bydd yn cynnig gwasanaeth rhwng Y Fali a Chaerdydd ddwywaith y dydd.

Y newid mwyaf i'r gwasanaeth blaenorol yw y bydd yr amseroedd teithio'n wahanol er mwyn i deithwyr allu treulio mwy o amser yn gweithio yn y ddau leoliad.

Yn y lle cyntaf, bydd gwasanaeth yn gadael Caerdydd am 07:40 a 16:25 ddydd Llun i ddydd Iau ac am 07:40 a 15:25 ar ddydd Gwener.

Bydd y gwasanaeth yn gadael Ynys Môn am 08:55 a 17:40 yn ystod yr wythnos (16:40 ar ddydd Gwener).

Yng Ngwanwyn 2015, bydd y cwmni'n cynnig gwasanaeth fydd yn gadael Caerdydd am 07:25 ac yn gadael yn hwyrach yn y prynhawn fel bod gan bobl 35 munud yn fwy o amser i'w dreulio ym mhob lleoliad.

Hefyd, yng Ngwanwyn 2015, bydd LinksAir yn cysylltu'r gwasanaeth â llwybrau masnachol newydd.

Tocynnau hyblyg

Fe gafodd y gwasanaeth awyr ei sefydlu yn 2007.

Linksair sydd wedi bod yn gweithredu'r gwasanaeth ar ran Citywing dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac felly yr un awyren 19 sedd, BAe Jetstream 31, fydd yn cael ei defnyddio.

Fe fydd y tocynnau yn dechrau tua £19.00 un ffordd gyda chostau ychwanegol bagiau yn £5.00 ac opsiwn i newid awyren.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r gwasanaeth er mwyn gwella cysylltiadau busnes ledled Cymru a hybu twf economaidd.

Dywedodd Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth: "Mae'r gwasanaeth newydd hwn yn cwrdd ag anghenion cwsmeriaid busnes yn well ac rwy'n gobeithio bydd y tocynnau hyblyg newydd yn annog mwy o bobl i ddefnyddio'r gwasanaeth."

Ychwanegodd Roger Hage, Rheolwr Masnachol LinksAir eu bod yn "hapus iawn i gael ein penodi i redeg y cyswllt awyr pwysig hwn ac rydym yn gyffrous iawn am y cyfleoedd newydd y bydd hyn yn ei greu.

"Gyda chyfuniad o docynnau teithio rhad, system archebu rhwydd, gwasanaeth o ansawdd a llwybrau teithio newydd yn y flwyddyn newydd, ein nod yw gwella'r gwasanaeth awyr hwn rhwng Caerdydd ac Ynys Môn."

Straeon perthnasol