Llong fwy ar Fôr Iwerddon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Stena
Disgrifiad o’r llun,
Y Stena Superfast VIII. Bydd y llong newydd yn ymuno â'r fflyd yn gynnar yn 2015.

Yn gynnar yn 2015, fe fydd llong fwy o lawer yn morio rhwng Caergybi a Dulyn.

Bydd y 'Stena Superfast X' â'r gallu i gario 1,200 o deithwyr rhwng Cymru ac Iwerddon.

Golyga hyn bod modd cludo deirgwaith yn fwy o deithwyr ar ei bwrdd na'r gwasanaeth presennol.

Bydd lle i ddwywaith yn fwy o geir ar y llong newydd hefyd.

Mae bron i 2km o heolydd ar fwrdd y llong i gludo cerbydau o bob math, a bydd lle i 660 o geir arni.

Bydd y llong newydd yn disodli'r Stena Nordica sydd â lle i 400 o bobl a 300 o geir.

Ar fwrdd y llong newydd, bydd nifer o siopau, bariau, tai bwyta a llefydd i ymlacio a chael paned.

Mae hyn yn rhan o fuddsoddiad o £250 miliwn gan gwmni Stena dros y bum mlynedd diwethaf.

Ar hyn o bryd mae'r Stena Nordica yn rhedeg bedair gwaith mewn 24 awr a bydd y llong newydd yn dilyn yr un amserlen.

Wythnos diwethaf, fe gyhoeddodd cwmni Stena bod teithiau ar long yr HSS, sef y gwch cyflym, wedi eu canslo dros gyfnod y Nadolig.