Hawl i farw: 'Personoliaeth sy'n pylu gynta'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ken Jones - sy'n dioddef o ganser y prostad - yn cefnogi'r mesur

Mewn dadl yn y Senedd bnawn Mercher, mae rhai o Aelodau Cynulliad y meinciau cefn yn galw ar lywodraeth Cymru gefnogi egwyddorion Mesur Cymorth i Farw llywodraeth y DU.

Yn rhan o'r mesur - sy'n parhau i gael ei drafod yn San Steffan - gall oedolyn yn ei lawn bwyll, sy'n ddifrifol wael, ofyn am gyffuriau er mwyn i feddyg roi terfyn ar ei fywyd.

Mewn sgwrs â BBC Cymru, bu Ken Jones o Aberystwyth yn egluro pam ei fod o'n cefnogi'r mesur.

Mae Mr Jones yn dioddef o ganser y prostad ers 11 mlynedd, ac yn gynharach eleni, cafodd wybod gan ei feddyg nad oes disgwyl iddo fyw yn hwy na dwy flynedd.

Yn ôl Mr Jones, mae wedi dod i delerau â'r diagnosis, er ei fod yn dweud bod "meddwl am fy ffrindiau, a Laura - 'dy ni wedi bod yn briod ers blynyddoedd a 'dy ni'n agos iawn - yn boenus iawn."

Mae'n cefnogi'r mesur wedi iddo "weld ffrindiau agos yn erfyn i gael mynd - a heb gael eu dymuniad."

"Mae'n drist," meddai, "oherwydd be' sy'n amlwg i mi pan mae pobl marw, yw'r gwahaniaeth rhwng persosonliaeth a chorff y person."

"Personoliaeth rhywun sy'n eu gwneud nhw'n unigryw i'w ffrindiau a'u perthnasau - a'r bersonoliaeth, yn amlach na pheidio, sy'n pylu gyntaf.

"Mae hynny'n ymwneud â phoen ac urddas. Dyw pobl ddim yn tueddu i ymweld mor aml, oherwydd nid y person sal yn y gwely yw'r person maen nhw'n ei 'nabod."

Pan mae hi'n dod i'r amser hwnnw, mae Mr Jones o'r farn y dylai rhywun gael "llygedyn o obaith y cawn nhw fynd."

"Mae 'na fwy i farwolaeth na phoen," yn ôl Mr Jones. "Mae o'n rhan o bwy ydych chi - eich personoliaeth a'r bobl sy'n agos atoch chi. Mae rhywun yn anghofio hynny weithiau. Os ydych chi'n cadw rhywun fyw - dim ond i reoli poen - dim ond corff sydd gyda chi. Dim nhw ydyn nhw.

"Mae hynny'n fy ngwneud i'n grac".