Yr Urdd yn penodi llywydd newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Codi proffil gwaith dyngarol yr Urdd yw uchelgais Rhun yn ei rôl newydd

Rhun Dafydd, sydd yn 20 oed ac yn wreiddiol o'r Bontfaen, yw Llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru.

Mae Rhun newydd gychwyn ei dymor fel Llywydd ddechrau Ragfyr a bydd yn ymgymryd â'r dyletswyddau tra'n astudio Hanes Cymru a Daearyddiaeth Dynol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Codi proffil gwaith dyngarol yr Urdd yw un o'r pethau mae o'n gobeithio ei wneud yn ystod ei dymor fel llywydd.

Mae Rhun wedi bod yn aelod o'r Urdd ers pan oedd yn yr ysgol gynradd, ond wedi dechrau gwirfoddoli yn gyson pan oedd ym mlwyddyn 11 Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Ers hynny, mae wedi bod ar daith flynyddol yr Urdd i Batagonia, wedi gwirfoddoli ar daith i Disneyland Paris, swogio ar gyrsiau ail-iaith yn y gwersylloedd, yn helpu yn yr eisteddfodau cylch a sir ac mewn digwyddiadau lleol fel y gala nofio.

Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Syr IfanC, sef fforwm ieuenctid genedlaethol yr Urdd ac ers symud i Aberystwyth mae hefyd yn aelod o fforwm ieuenctid Ceredigion.

'Dipyn o syrpreis'

Mae'n is-lywydd i'r Mudiad ers dwy flynedd, a'i is-lywyddion ef eleni yw Dafydd Vaughan, oedd yn Lywydd yn 2013 a Prysor Williams, sydd newydd orffen ei dymor fel Llywydd.

"Mae'r Llywyddion yn cael eu dewis fesul tri, felly gan mai fi yw'r olaf o'r tri, dwi wedi bod yn disgwyl dwy flynedd i fod yn Lywydd!"

Yn ôl Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd, "Mae Rhun wedi bod yn weithgar iawn gyda'r Urdd ers blynyddoedd ac yn aelod gwerthfawr o Fwrdd Syr IfanC.

"Mae ganddo syniadau cyffrous ac rwyf yn edrych ymlaen at gydweithio gydag ef yn ystod ei dymor fel Llywydd."