Cronfa Canser: 'Dim esgus' medd Ysgrifennydd Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Gweinidog Iechyd Cymru nad oes unrhyw fwriad i sefydlu cronfa ganser

Yn ôl Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, mae cyhoeddiad Llafur y byddant yn sefydlu cronfa newydd i dalu am driniaeth canser arbenigol yn Lloegr, pe bai nhw'n dod i rym, yn rhoi pwysau mawr ar Lywodraeth Cymru i wneud yr un peth.

Dywed Llafur pe bai nhw'n ennill yr etholiad cyffredinol y byddant yn sefydlu cronfa newydd i gymryd lle'r gronfa ganser bresenol yn Lloegr sy'n dod i ben yn 2016.

Ond mae Gweinidog Iechyd Cymru, Mark Drakeford, wedi dweud nad oes tystiolaeth fod angen cronfa o'r fath.

Yn ôl Mr Crabb, does dim esgus gan weinidogion ym Mae Caerdydd i beidio â sefydlu cronfa ganser.

"Mae'r Gronfa Ganser (y CDF) yn Lloegr wedi gwella bywydau 55,000 o gleifion," meddai Mr Crabb.

Deiseb

"Dyna pam fod y Blaid Lafur Prydeinig yn cefnogi'r gronfa, a pham bod 97,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw am gronfa debyg yng Nghymru. "

Dadansoddiad Cemlyn Davies, Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Roedd addewid i sefydlu Cronfa Triniaethau Canser yn Lloegr yn ganolog i ymgyrch y Ceidwadwyr cyn yr etholiad cyffredinol diwethaf.

Mae'n bolisi syml sy'n sicr o gael cefnogaeth ar lawr gwlad. O'r herwydd, mae amharodrwydd Llywodraeth Lafur yng Nghymru i gyflwyno cynllun tebyg yma'n golygu bod gan y Ceidwadwyr arf amlwg sy'n hawdd i'w ddefnyddio, yn enwedig nawr bod cydweithwyr Carwyn Jones a Mark Drakeford dros y ffin wedi cwblhau tro pedol.

Heb os, yr etholiad cyffredinol sydd wrth wraidd y penderfyniad hwnnw a gall Lywodraeth Cymru ddisgwyl mwy o alwadau i ddilyn eu hesiampl wrth i'r gwasanaeth iechyd yma barhau i ddenu sylw gwleidyddion yn San Steffan.

Bydd gweinidogion yma'n dadlau taw tystiolaeth feddygol yw'r peth pwysicaf i'w hystyried, nid sicrhau mwy o bwyntiau gwleidyddol.

Dywed Mr Crabb fod Cymru wedi derbyn £123 miliwn o arian ychwanegol yn Natganiad yr Hydref, ac y byddai hyn yn talu yn rhwydd am sefydlu cronfa o'r fath.

Yn hytrach na chyhoeddi cronfa, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd newid i'r system o roi cyffuriau sydd ddim ar gael ar y Gwasanaeth Iechyd.

Dywedodd llefarydd ar ran Mr Drakeford fod y Gronfa Ganser bresennol yn Lloegr yn "gwegian" ac felly mae'n rhaid i wleidyddion o bob plaid "ymateb i'r methiant yna. "

"Does yna ddim bwriad o gwbl i sefydlu cronfa o'r fath yng Nghymru," meddai'r llefarydd.

"Yng Nghymru, mae cleifion canser yn cael eu trin ynghynt, ac hefyd, maen nhw'n cael y cyffuriau canser diweddara ynghynt nag sy'n digwydd yn Lloegr."

Dywed gweinidogion Cymru eu bod yn credu y dylai pob claf gael y driniaeth orau, fwyaf cost effeithiol a hynny ar driniaeth sydd wedi ei benderfynu yn ôl tystiolaeth feddygol, ac sy'n cwrdd â'u hanghenion clinigol.

Straeon perthnasol