3.4% yn llai o gyllid i gynghorau Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynghorau'n poeni y bydd y toriadau'n taro gwasanaethau allweddol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y 22 awdurdod lleol gyda 3.4% yn llai i'w wario yn ystod 2015-16.

Ym mis Hydref, cyhoeddodd gweinidogion y llywodraeth y byddai gan y cynghorau £146 miliwn yn llai nag sydd ganddyn nhw eleni.

Cadarnhaodd y gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, y byddai toriad o 3.4%, gyda'r cyfanswm o arian sydd ar gael yn disgyn i £4.12 biliwn.

Ond dywedodd hefyd y byddai'r setliad "heriol" ddim yn gweld unrhyw gyllideb unigol yn cael ei chwtogi o mwy na 4.5%.

Ceredigion fydd yn gweld y toriad mwyaf o 4.5%, a Chastell-nedd Port Talbot yn gweld y newid lleiaf gyda gostyngiad o ddim ond 2.4%.

Mae nifer o gynghorau eisoes wedi dechrau ymgynghori gyda'u trigolion wrth iddyn nhw geisio penderfynu pa wasanaethau fydd yn cael eu torri er mwyn gwneud yr arbedion angenrheidiol.