Beth yw gwerth economaidd Cymru?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwerth cynnyrch a gwasanaethau Cymru'n gyfrannu at y ffigyrau GYC

Cymru sy'n cynhyrchu'r lleiaf o arian i economi Prydain.

Ar gyfartaledd, mae pobl yng Nghymru yn cynhyrchu £16,893 y flwyddyn, o'i gymharu â phobl Llundain yn cynhyrchu £40,215.

Ond mae Cymru, ynghyd â Gogledd Orllewin Lloegr, wedi gweld y twf mwyaf - 3.4%.

Mae'r ffigyrau Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) yn dangos faint o werth mae pobl Cymru yn ychwanegu at economi'r wlad.

Mae nhw'n dangos y cynnydd yng ngwerth cyflogau ynghyd â'r elw o nwyddau sy'n cael eu cynhyrchu a'u gwerthu.

Mae ffigyrau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn seiliedig ar werthoedd 2013.

Cymru, unwaith eto, sydd â'r GYC rhanbarthol isaf yn y DU.

O fewn Cymru, Ynys Môn oedd yr awdurdod lleol isaf ar £11,368.

Yn ôl Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, mae'r ffigyrau'n dangos bod eu cynllun economaidd tymor hir yn gweithio i Gymru: "Ers 2010, rydym wedi gweld lleihad mewn diweithdra, mwy o swyddi a nawr tystiolaeth o'r twf mwyaf nag unrhyw rhan arall o'r DU."

Mae llefarydd busnes y Ceidwadwyr, William Graham, wedi dweud ei fod yn croesawu'r twf ond ei fod i'w ddisgwyl, gan bod y lefel mor isel i ddechrau : "Wedi dros 15 mlynedd o lywodraethau Llafur yng Nghymru - a phum mlynedd o dan arweinydd Llafur, Carwyn Jones, - mae ein gwlad yn parhau ymhlith y rhanbarthau tlotaf yn y DU. Mae'n warthus ac mae'n cymunedau yn haeddu gwell."

Ffigyrau 2012

Y llynedd, roedd pobl Cymru yn cynhyrchu £15,401 y pen, o'i gymharu â'r uchaf, sef Llundain ar £37,232.

Er gwaetha'r ffigyrau diwethaf, roedd economi Cymru - o ystyried ffigyrau 2012 - yn tyfu'n gyflymach na mwyafrif ardaloedd eraill y DU heblaw de-ddwyrain a gogledd-orllewin Lloegr.

Mae GYC yn mesur gwerth popeth sy'n cael ei gynhyrchu, ac mae'n cael ei ystyried fel mesurydd da o gryfder yr economi.

Gan ei fod yn seiliedig ar incwm, mae'n ffurfio rhan o amcangyfrifon y DU am Gynnyrch Mewnwladol Crynswth neu GDP.

Nid oes gan Gymru ei ffigwr GDP ei hunan am nad yw'n casglu treth incwm na Threth Ar Werth ar wahan.

Straeon perthnasol