Damwain bws ysgol: Enwi dyn fu farw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
'Dyn caredig, hael a chariadus'

Mae'r heddlu wedi enwi'r dyn fu farw wedi gwrthdrawiad â bws ysgol yn ardal Llaneirwg ger Caerdydd fore Llun.

Roedd Gregory Andrew John Manley yn dod o Llanbedr Gwynllŵg (Peterstone).

Roedd yr heddlu wedi cael eu galw i Cypress Drive yn Llaneirwg tua 8 o'r gloch y bore.

Roed Ford Fiesta Mr Manley wedi gwrthdaro yn erbyn bws ysgol oedd yn cludo 40 o bobl ifanc.

Cafodd chwech o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Teilo Sant wedi'u cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru gyda man anafiadau.

Mae teulu Andrew wedi talu teyrnged iddo: "Mae ein teulu wedi colli un o'i oleuadau disgleiriaf. Dyn caredig, hael, cariadus ond weithiau'n ddyn amherffaith.

"Roedd gan Andrew bersonoliaeth fawr ac mae twll anferth wedi'i adael yn ein bywydau na fydd byth yn cael ei lenwi. Mae dweud y byddwn ni'n gweld ei golli'n ofnadwy yn rhy gynnil."

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i apelio am unrhwy dystion i'r gwrthdrawiad neu i symudiadau y Ford Fiesta a'r modd y cafodd ei yrru cyn y ddamwain.

Mae gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu drwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111 gan nodi'r cyfeirnod 1400457378.

Straeon perthnasol