Adolygiad i'r defnydd o athrawon llanw

Cyhoeddwyd

Bydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yn dechrau ymchwiliad i athrawon cyflenwi yng Nghymru ddydd Mercher.

Fe ddaw'r ymchwiliad yn dilyn dau adroddiad: Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon (Swyddfa Archwilio Cymru) ac Effaith Absenoldeb Athrawon ar Reoli Absenoldeb Staff (Estyn).

Fe fydd yr adolygiad yn ystyried amgylchiadau ar gyfer defnyddio athrawon cyflenwi, a'r amrywiaeth lleol a rhanbarthol o'u defnydd.

Maes trafod pwysig arall fydd effaith defnyddio athrawon o'r fath ar ddisgyblion, a hefyd datblygiad proffesiynol a rheoli perfformiad athrawon cyflenwi.

Yn eu hadroddiad nhw, roedd Estyn - corff goruchwylio addysg yng Nghymru - yn dweud bod addysgu gan athrawon cyflenwi yn aml yn aneffeithiol am nad oedden nhw'n gyfarwydd ag anghenion disgyblion a'i bod yn anodd felly iddyn nhw sefydlu perthynas weithio effeithiol gyda nhw.

Dywedodd yr adroddiad hefyd bod moral athrawon cyflenwi yn isel gan nad oedd gan ddisgyblion yr un parch tuag atyn nhw ag oedd ganddyn nhw at eu hathrawon arferol.

Straeon perthnasol