Hwb i wasanaeth cynghori teuluoedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwasanaeth yn cynnig cymorth i deuluoedd ar bynciau fel gofal plant, iechyd, hyfforddiant, gwasanaethau hamdden a chyllid.

Bydd £23,500 ar gael i wella'r gwasanaethau gwybodaeth a chynghori lleol sydd ar gael i deuluoedd, yn ôl y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths.

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn rhoi teuluoedd a gofalwyr ledled Cymru mewn cysylltiad ag arbenigwyr lleol sy'n rhoi help a chymorth am ddim iddyn nhw ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys gofal plant, iechyd, hyfforddiant, gwasanaethau hamdden a chyllid.

Bydd yr arian yn cryfhau ac yn gwella gwaith yr FIS.

Bydd yn talu am hyfforddiant staff FIS, llyfrynnau gwybodaeth i rieni ar ofal plant a chyllid, a chynhadledd genedlaethol i gryfhau'r cysylltiadau rhwng yr FIS a'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ieuenctid.

Wrth gyhoeddi'r cyllid, dywedodd y Gweinidog: "Gan ein bod yn byw mewn cyfnod economaidd anodd, mae'r gwasanaethau sy'n helpu ac yn cefnogi teuluoedd sy'n cael trafferth i ymdopi yn fwy pwysig nag erioed.

"Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor o ansawdd uchel ar amrywiaeth o bynciau. Rwy'n annog teuluoedd a gofalwyr i gysylltu â'i FIS lleol i ddod yn gyfarwydd â'r gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw.

Dywedodd Alma Belles, Rheolwr FIS Wrecsam: "Mae teuluoedd ledled Cymru yn wynebu heriau cymhleth sy'n aml yn ymwneud â phroblemau fel cyllid, tai, gofal plant a rhianta ac mae llawer o rieni'n ei chael hi'n anodd i wybod ble i ddechrau chwilio am wybodaeth.

"Mae timau FIS cyfeillgar a phroffesiynol ym mhob cwr o Gymru yn darparu gwasanaethau allgymorth ac maen nhw'n helpu teuluoedd i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol a gwasanaethau lleol.

"Mae'r gwasanaeth hwn yn arbennig o bwysig os ydyn nhw eu hunain yn cael trafferth i ddod o hyd i wasanaethau gwybodaeth a chynghori."