Nicole Reyes yn trafod bywyd carchar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mediawales
Disgrifiad o’r llun,
Fe symudodd Ms Reyes i'r Caribî yn 2004

Mae Nicole Reyes, y fam o Gaerdydd a gafodd ei charcharu am lofruddio ei gŵr yng Ngweriniaeth Dominica, wedi bod yn siarad am ei phrofiad.

Cafodd Ms Reyes, sy'n fam i ddau o blant, ei dedfrydu i garchar am 12 mlynedd ym mis Chwefror 2014 wedi iddi ei chael yn euog o ladd ei gŵr.

Fe gafodd ei rhyddhau ym Mehefin eleni wedi i'w theulu dalu miloedd o bunnau.

Ar raglen radio Jason Mohammad ar Radio Wales, fe feirniadodd y Swyddfa Dramor am eu diffyg cefnogaeth. Dywedodd bod un swyddog wedi dweud wrthi i "edrych ar yr ochr olau, mae nhw'n dweud wrthoch chi y byddwch chi'n wynebu 12 mlynedd, rydych chi eisoes wedi gwneud dwy, felly dim ond 10 arall i fynd."

Bu'n cofio'i chyfnod yn y carchar, gan sôn sut y bu'n sal ofnadwy ac yn cofio bod ar y llawr yn meddwl ei bod ar farw.

Dywedodd ei bod wedi cynllunio i ladd ei hun drwy lyncu tabledi lladd poen, ond fe gafodd ei dal gyda'r tabledi. Yn hytrach na chael help, fe gafodd stwr gan swyddog yn y Llysgenhadaeth yn Santo Domingo y "byddai pobl wedi colli'u gwaith - wnaethoch chi erioed ystyried y bydden nhw wedi colli eu gwaith am nad oedden nhw wedi'ch gweld chi'n cymryd y tabledi yna?"

Mae'n dweud nad ydi hi wedi galaru am Jorge ac mae'n gweld hi'n anodd o hyd ei fod wedi mynd. "Mae gan mam lun o fi a Jorge ar y beic yn ei lolfa; dwi'n edrych arno weithiau a jyst yn methu credu ei fod wedi mynd. Dwi'n ei golli'n fawr."

Wrth drafod dychwelyd i Gymru, dywedodd ei bod yn ei gweld hi'n anodd, ond ei bod wedi derbyn help gan deulu a ffrindiau i addasu i fywyd yma.

Dywedodd bod rhestrau aros hir y Gwasanaeth Iechyd yn golygu nad ydi hi wedi cael cymorth proffesiynol eto i ddelio gyda'i phrofiad.

"Dwi di cael fy asesu gan 4 i 5 o bobl gwahanol ac wedi fy nghyfeirio at nifer o glinigau. Mae nhw am i mi weld cynghorydd trawma, ond dwi wedi bod yn ôl ers 5 mis a dwi'n dal i aros i siarad â rhywun am hyn."

Mae'r BBC yn aros am ymateb y Swyddfa Dramor i gwynion Ms Reyes.

Mynnu ei bod yn ddieuog

Roedd hi wedi ei chyhuddo o redeg dros ei gŵr Jorge Quintanilla Reyes, 37 ym mis Gorffennaf 2012 gyda cherbyd. Roedd Mr Reyes yn reidio beic modur ar y pryd.

Mae Ms Reyes wastad wedi mynnu ei bod yn ddieuog gan ddweud ei bod hi wedi ei daro'n ddamweiniol wrth geisio osgoi car oedd yn gyrru tuag ati yn dilyn noson allan.

Roedd hi'n wynebu dedfryd o 30 mlynedd yn wreiddiol ond cafodd hwn ei ostwng i 12 mlynedd ar ôl i'r cyhuddiad gael ei israddio.

Mae'n debyg bod teulu Nicole Reyes wedi talu £62,000 er mwyn ei rhyddhau ar fechnïaeth.