Ffilmio mewn ysgol sydd wedi cau: Cyngor yn 'ansensitif'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu ymgyrchu brwd yn erbyn cau'r ysgol yn Llanafan am dros ddwy flynedd.

Mae rhai o bentrefwyr Llanafan yng Ngheredigion wedi cyhuddo'r cyngor sir o ymddwyn yn 'ansensitif' drwy adael i gwmni teledu ddefnyddio'r ysgol leol fel lleoliad ffilmio, a hynny ar ôl i'r ysgol gau ei drysau am y tro olaf ym mis Medi eleni.

Bu ymgyrchu yn lleol am dros ddwy flynedd mewn ymdrech i gadw'r ysgol ar agor, ond mae rhai pobl yn flin fod rhai o blant y sir wedi eu hebrwng i'r ysgol yn ddiweddar ar gyfer ffilmio rhan o gyfres newydd 'Y Gwyll' i S4C.

Mae hyn wedi codi gwrychyn rhai yn y pentref gan fod cyn lleied o amser wedi mynd heibio ers i'r ysgol gau.

'Ansensitif'

Yn ôl Bryon Jenkins, oedd yn is-gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanafan ac yn gadeirydd yr ymgyrch i gadw'r ysgol ar agor, mae defnyddio'r ysgol fel lleoliad ffilmio wedi agor hen greithiau yn lleol. Wrth siarad ar raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru ddydd Mercher, dywedodd Mr Jenkins:

''Da ni i gyd yn hoff o'r Gwyll, ond pan glywon ni fod plant yn cael eu cludo yno, a rhai o'r ysgol ble mae plant Llanafan yn mynd, roedden ni'n teimlo ei fod yn anffodus ac yn ansensitif yn yr achos yma.''

Ychwanegodd Mr Jenkins: ''Oedd e fel tase chi'n ail-grafu craith pan roedd pethau'n dechrau setlo lawr. Rhaid i fi ddweud fod y criw ffilmio wedi bod yn dda iawn. Siarades i gyda'r cynhyrchydd a sawl un arall ar y ffôn, ac mae nhw'n gwneud cyfraniad ariannol i'r ardal''.

Gofynodd Taro'r Post i Gyngor Ceredigion am ymateb, ond chafodd y rhaglen ddim ymateb llawn gan y cyngor tra roedd y rhaglen ar yr awyr. Dywedodd Cyngor Sir Ceredigion wrth Taro'r Post fodd bynnag nad oedd y cyngor wedi derbyn arian am adael i'r cwmni teledu ddefnyddio'r lleoliad.

Mewn datganiad, dywedodd Fiction Factory, y cwmni teledu sydd yn gyfrifol am gynhyrchu cyfres 'Y Gwyll': ''Cawsom ganiatad i ffilmio yn ysgol Llanafan trwy'r ffyrdd arferol. Roeddem yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth perchnogion yr ysgol ac hefyd cymuned lleol Llanafan''.