Troseddau terfysgaeth: Cyhuddo dyn 19 oed o Gaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhuddo dyn 19 oed o ardal Glan yr Afon, Caerdydd, mewn cysylltiad â throseddau yn ymwneud a pharatoi neu gynorthwyo i baratoi gweithred derfysgol, ac o gefnogi mudiadau sydd wedi eu gwahardd.

Cafodd y dyn ei arestio dan y Ddeddf Derfysgaeth ar Ragfyr y 4ydd. Cafodd ei gadw yn y ddalfa ac fe fydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Westminster.