BBC Cymru Fyw

Cyhuddo dau o lofruddio dyn yn Y Pîl

Published
Mae dau o bobl wedi eu cyhuddo o lofruddio yn dilyn marwolaeth dyn 46 oed yn Y Pîl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Cafodd yr heddlu eu galw i Monks Close yn y Pil fore Sul, 7 Rhagfyr , lle cafodd corff Nicholas Tame ei ddarganfod.
Ddydd Mercher, fe wnaeth dynes 41 oed o'r Pîl, a dyn 52 oed o Borthcawl, ymddangos yn Llys Ynadon Pen-y-bont.
Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa ac mae disgwyl iddyn nhw ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau.
Mae Heddlu'r De yn apelio ar y gymuned leol yn ardal Y Pîl am unrhyw wybodaeth all fod yn gysylltiedig â'r achos.
Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n edrych am unrhyw un arall yn ymwneud â'r digwyddiad.
Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.