Cyhuddo dau o lofruddio dyn yn Y Pîl

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Mae dau o bobl wedi eu cyhuddo o lofruddio yn dilyn marwolaeth dyn 46 oed yn Y Pîl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd yr heddlu eu galw i Monks Close yn y Pil fore Sul, 7 Rhagfyr , lle cafodd corff Nicholas Tame ei ddarganfod.

Ddydd Mercher, fe wnaeth dynes 41 oed o'r Pîl, a dyn 52 oed o Borthcawl, ymddangos yn Llys Ynadon Pen-y-bont.

Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa ac mae disgwyl iddyn nhw ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau.

Mae Heddlu'r De yn apelio ar y gymuned leol yn ardal Y Pîl am unrhyw wybodaeth all fod yn gysylltiedig â'r achos.

Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n edrych am unrhyw un arall yn ymwneud â'r digwyddiad.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.