Cyngor yn amddiffyn ceir ar les

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cynghorwyr Penfro yn dechrau ar y broses o ddod o hyd i brif weithredwr

Mae BBC Cymru wedi cael gwybod bod un o gynghorau sir Cymru oedd yn darparu Porsche moethus i'w cyn brif weithredwr, hefyd yn darparu mwy na 20 o uwch-reolwyr gyda cheir les ar gost o fwy na £115,000 y flwyddyn.

Fe wnaeth Cyngor Penfro gadarnhau fod pob un o'r prif swyddogion yn derbyn car ar les.

Mae gan y swyddogion hawl i'r ceir yn ôl eu cytundebau a dywed y cyngor eu bod yn arbed arian drwy dalu lwfansau petrol is.

Yn ddiweddarach dydd Iau fe fydd cynghorwyr Sir Benfro yn dechrau ar y broses o ddod o hyd i olynydd i'r cyn brif weithredwr Bryn Parry-Jones.

Ym mis Hydref eleni fe wnaeth Mr Parry-Jones roi'r gorau i'w swydd.

Fe wnaeth cynghorwyr basio pleidlais o ddiffyg hyder ynddo ar ôl ffrae am arian a dderbyniodd yn lle cyfraniadau pensiwn.

Roedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi penderfynu fod cyngor Sir Benfro wedi gweithredu'n anghyfreithlon drwy adael i Mr Parry-Jones, ac uwch swyddog arall yn Sir Benfro ddewis peidio cymryd rhan mewn cynllun pensiwn a derbyn taliadau arian parod yn lle hynny.

Ffynhonnell y llun, Pembrokeshire Herald
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Bryn Parry-Jones yn gyrru Porsche Panamera

Ar ôl iddo ymddiswyddo fe wnaeth BBC Cymru ddatgelu fod Mr Parry-Jones yn gyrru Porsche Panamera moethus ar les - oedd werth tua £90,000 - a hynny fel rhan o'i becyn cyflogaeth.

Fe oedd yn derbyn y tal uchaf, sef £195,000 y flwyddyn, o holl brif weithredwyr y 22 cyngor sir yng Nghymru.

Pan adawodd, fe wnaeth dderbyn pecyn diswyddo o £277,000.

Heddiw fe fydd cynghorwyr Penfro yn trafod argymhelliad y dylai pecyn cyflog y prif weithredwr newydd gael ei leihau i £130,000

Yn ôl y Panel Annibynnol Taliadau mae'r cyfanswm wedi ei selio ar boblogaeth Sir Benfro, a'r gyllideb mae'r cyngor yn ei dderbyn.

Mae'r awdurdod lleol wedi cadarnhau i'r BBC fod y cyngor yn talu £115,562.43 ar gyfer cynllun ceir ar gyfer uwch swyddogion.

Lwfans petrol is

Mae'r BBC yn deall fod pump o'r swyddogion, sef cyfarwyddwyr, yn gallu hawlio uchafswm o £7,360, tra bod 16 o uwch swyddogion eraill yn gallu hawlio hyd at £5,156.

Deellir nad yw pob swyddog yn hawlio'r uchafswm, a bod y cyfanswm yn dibynnu ar y car sy'n cael ei ddewis.

Dywedodd llefarydd: "Drwy ddarparu ceir rydym yn arbed ar lwfansau petrol. Mae swyddogion sy'n cael car ar les yn derbyn lwfans petrol is.

"Yn ogystal, dyw rhai o'r uwch swyddogion ddim yn hawlio treulio wrth deithio'n lleol."

Fe wnaeth y cyngor hefyd gadarnhau fod Ian Westely, prif weithredwr dros dro y cyngor, yn gyrru Hyundai Santa Fe ar les. Mae car o'r math yma yn costio tua £21,000.

Yn ôl y cyngor sir mae'r swyddog yn talu'r holl gostau sy'n uwch na'r lwfans blynyddol o £7,360.

Mae disgwyl i swydd prif weithredwr Penfro gael ei hysbysebu yn y flwyddyn newydd, gyda'r penodiad yn cael ei wneud rhywbryd ym mis Mawrth.

Straeon perthnasol