Yr heddlu yn ymchwilio i ddamwain farwol ym Maesteg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cerbyd yr heddlu y tu allan i Ysgol Uwchradd Maesteg

Dywed Heddlu'r De fod bachgen 15 oed wedi ei ladd yn dilyn gwrthdrawiad gyda bws mini y tu allan i Ysgol Uwchradd Maesteg tua 15:05 ddydd Mercher.

Cafodd bachgen arall, 13 oed, fan anafiadau ond nid oedd angen triniaeth ysbyty.

Mae ymchwiliad i'r ddamwain wedi ei lansio ac mae'r heddlu wedi rhoi gwybod i'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch am y digwyddiad.

"Mae'r heddlu yn gweithio yn agos gyda chymuned yr ysgol a thrigolion lleol, er mwyn sicrhau fod pob cymorth ar gael i ddisgyblion a'u teuluoedd," meddai llefarydd ar ran yr heddlu.

Dywed datganiad ar ran yr ysgol: "Mae ein meddyliau gyda'r teulu, ffrindiau a phawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y ddamwain drasig."

Dywedodd cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol, Keith Edwards, fod aelod o'r staff yn gyrru'r bws mini. Roedd ar y ffordd i gem rygbi pan ddigwyddodd y ddamwain.

Mae'r ysgol wedi dweud eu bod yn cydweithredu yn llawn gydag ymchwiliad yr heddlu.

Dywedodd yr aelod seneddol lleol Huw Irranca-Davies: Mae hwn yn drasiedi ofnadwy ac mae ein meddyliadau gyda'r teulu.

"Mewn cymuned agos fel Maesteg, fe fydd y gymuned gyfan yn teimlo loes ac am estyn eu cydymdeimlad a'u cefnogaeth."

Mae Heddlu'r De wedi gwneud apêl am unrhyw dystion i'r ddamwain i gysylltu â nhw.

Fe fydd yr heddlu yn bresennol yn yr ysgol o 07:30 ddydd Iau er mwyn siarad ag unrhyw dystion.