Elusen yn beirniadu cynllun gwaith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Ruth Coombs o Mind Cymru bod y rhan fwyaf o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl eisiau gweithio

Nid yw cynllun Dychwelyd i Waith llywodraeth y DU yn addas ar gyfer pobl gyda phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru, yn ôl elusen.

Dywed Mind Cymru mai dim ond 5% o bobl gyda chyflwr iechyd meddwl oedd ar y cynllun Dychwelyd i Waith yng Nghymru sydd wedi dod o hyd i gyflogaeth.

Roedd hynny yn cymharu â 21% o bobl nad oedd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Mae Mind yn galw am raglen arbennig, ar wahân, gan ddweud nad yw'r drefn bresennol yn un effeithiol.

Dywed yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) fod y rhaglen wedi ei theilwra ar gyfer pob unigolyn.

430 yn gweithio

Yn ôl Mind, o'r 84,690 o bobl sydd ar y rhaglen yng Nghymru roedd 9,260 â phroblemau iechyd meddwl.

O'r 9,260, roedd 430 wedi dod o hyd i waith.

Mae hynny'n cymharu â 14,460 o'r 67,970 o bobl nad oedd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl ac sydd wedi dod o hyd i waith.

Fe wnaeth Mind holi 439 o bobl oedd yn derbyn cefnogaeth oherwydd eu problemau iechyd meddwl.

  • Fe ddywedodd 83% for y cynllun Dychwelyd i Waith neu Jobcentre Plus wedi gwaethygu eu hiechyd meddwl;
  • Dywedodd 83% fod eu hunan-barch yn is neu llawer is;
  • Roedd 82% yn teimlo bod eu hyder yn is;
  • Roedd 76% yn teimlo yn eu bod yn llai parod i weithio ar ôl bod ar y cynlluniau.
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Adran Waith a Phensiynau yn dweud bod y rhaglen eisoes wedi helpu miloedd yn ôl i'r gwaith

Cefnogaeth

Dywedodd Ruth Coombs o Mind Cymru: "Rydym yn gwybod fod y rhan fwyaf o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl eisiau gweithio, maen nhw angen math gwahanol o gefnogaeth er mwyn eu cefnogi yn ôl i waith.

"Dyna pam rydym ni am weld rhaglenni arbennig ar gyfer pobl gyda phroblemau iechyd meddwl."

Dywedodd llefaryd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau: "Mae Mind yn anghofio am y ffaith nad oed cynlluniau gwaith blaenorol yn gwneud digon i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

"Mae'r rhaglen eisoes wedi helpu miloedd o bobl gyda chyflwr iechyd meddwl yn ôl i'r gweithle, yn hytrach na diystyru pobl a'u gadael ar lwfansau neu fudd-daliadau salw fel oedd yn arfer digwydd."