Teyrnged teulu wedi marwolaeth Ashley Talbot ym Maesteg

Cyhoeddwyd
Ashley Talbot

Mae teulu bachgen 15 oed fu farw wedi gwrthdrawiad yn Ysgol Maesteg ddydd Mercher wedi dweud y bydd "gyda ni am byth yn ein hatgofion".

Bu farw Ashley Talbot ar ôl cael ei daro gan fws mini yr ysgol, oedd ar y ffordd i gêm rygbi.

Mewn datganiad, dywedodd y teulu: "Cafodd Ashley ei gymryd oddi wrthym yn dilyn damwain drasig. Ein mab oedd ein bywyd ac roedden ni'n ei garu fel brawd, ni fyddem wedi ei newid am y byd.

"Roedd yn fachgen cyffredin, yn hoff o dynnu coes, ac roedd ganddo chwerthiniad direidus. Byddai Ashley yn goleuo'r ystafelloedd tywyllaf gyda'i wên a'i ddigrifwch.

"Fe fydd pawb yn ei golli yn fawr iawn, ond bydd gyda ni am byth yn ein hatgofion.

"Hoffem ddiolch i bawb am y gefnogaeth a'r negeseuon caredig ond rydym yn gofyn nawr i gael llonydd i alaru fel teulu."

Ymchwilio

Disgrifiad o’r llun,
Mae Chris Brookes yn athro yn Ysgol Maesteg

Mae'r Heddlu yn parhau i ymchwilio i farwolaeth Ashley Talbot yn dilyn y gwrthdrawiad.

Dywedodd ei gyd-ddisgyblion y byddai bwlch yn eu bywydau wedi'r digwyddiad.

Mae Chris Brookes, athro ymarfer corff oedd yn gyrru'r bws mini, wedi dweud: "Mae fy holl feddyliau, a gweddïau gyda theulu Ashley."

Roedd swyddogion Heddlu De Cymru yn bresennol yn yr ysgol cyn i wersi ddechrau dydd Iau, gyda'r gobaith o gasglu gwybodaeth gan unrhyw dystion i'r digwyddiad.

'Ni fyddwn yn ei anghofio'

Digwyddodd y gwrthdrawiad ychydig wedi 15:00 ddydd Mercher.

Cafodd bachgen arall 13 oed fan-anafiadau yn y digwyddiad.

Cafodd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch wybod am y digwyddiad, ond nid ydyn nhw'n ymchwilio ar hyn o bryd.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael ar faes yr ysgol ddydd Iau
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd disgyblion y byddai Ashley yn eu calonnau "am byth"

Mewn datganiad, dywedodd cyd-ddisgyblion Ashley y byddai "bwlch fydd yn amhosib i'w lenwi" yn dilyn ei farwoaleth.

"Roedd bob tro yn gwmni da ac yn ffrind da i bawb oedd yn ei adnabod.

"Roedd o'n frwdfrydig iawn am ei fotobeic ac am drwsio ceir. Roedd Ashely bob tro yn edrych am y gorau mewn pobl.

"Bydd o yn ein calonnau am byth. Ni fyddwn yn ei anghofio."

Dywedodd cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol, Keith Edwards, fod aelod o'r staff yn gyrru'r bws mini. Roedd ar y ffordd i gêm rygbi pan ddigwyddodd y ddamwain.

Mewn datganiad dywedodd yr ysgol: "Mae ein meddyliau gyda'r teulu, ffrindiau a phawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y ddamwain drasig".