Rhieni yn lloerig yn dilyn parti Nadolig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Roedd y parti yn cynnwys cymriadau o'r ffilm Disney - Frozen

Mae rhieni yn Sir Benfro wedi mynnu eu harian yn ôl, wedi i'w plant dorri eu calonnau mewn parti ar thema'r ffilm Frozen.

Fe arhosodd dros 200 o blant am fwy nag awr ar gyfer y parti lle roedd yn rhaid talu mynediad o £10 y pen yng Ngwesty'r Begelly Arms yng Nghilgeti.

Dywedodd y rhieni fod yr ystafell yn rhy fach, a'r unig beth oedd yn cael ei gynnig yn y bwffe a hysbysebwyd oed creision a bar bychan o siocled. Hefyd, dim ond lolipop 5c oedd yr anrheg gan Siôn Corn.

Dywedodd y dafarn eu bod wedi llogi'r ystafell mewn ewyllys da i drefnwyr y parti, sef Masgotiaid Sir Benfro. Mae'r trefnwyr wedi gwrthod gwneud unrhyw sylw ar y mater.

Dywedodd llefarydd ar ran Disney Ewrop: "Nid yw'r digwyddiad hwn mewn unrhyw ffordd wedi ei awdurdodi gan Disney ac rydym yn drist o glywed bod teuluoedd yn siomedig, a'u bod wedi mynd i'r parti yn disgwyl cael y profiad 'Frozen' go iawn."

Dywedodd un rhiant, Joy Williams: "Rydym wedi disgwyl drwy'r gaeaf am hyn, ond nid oedd unrhyw addurniadau yn y parti hyd yn oed, dim tinsel, dim byd."

Mae Masgotiaid Sir Benfro wedi ymateb i gwynion ar Facebook, gan ddweud eu bod wedi symud ciwiau mor gyflym â phosibl a'u bod yn cymryd pryderon pobl i ystyriaeth.

Mae'r cwmni bellach wedi canslo tri digwyddiad arall oedd wedi ei gynllunio cyn y Nadolig.