Cyhuddo dyn wedi ymchwiliad caethwasiaeth

Cyhoeddwyd

Mae dyn gafodd ei arestio wedi ymchwiliad i honiadau o gaethwasiaeth yn ymwneud a dynes o orllewin Cymru wedi ei gyhuddo o garcharu ar gam, ymosod yn anweddus, treisio a chreulondeb i blentyn.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron fod Aravindan Balakrishnan, sy'n 74 ac o Lundain, yn wynebu pedwar cyhuddiad o dreisio, 19 cyhuddiad o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o greulondeb yn erbyn person dan 16 oed.

Bu farw Sian Davies yn 1997 ar ôl treulio dros 20 mlynedd gyda chwlt honedig.

Bydd Mr Balakrishnan yn ymddangos gerbron Llys Ynadon San Steffan yr wythnos nesaf.