Adnewyddu gorsaf hydro Dolgarrog ar ôl buddsoddiad o £15m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, RWE Innogy UK
Disgrifiad o’r llun,
Y Prif Weinidog Carwyn Jones yn Nolgarrog

Mae un o orsafoedd hydro hynaf Cymru, sydd yn cynhyrchu trydan o ynni dŵr, wedi ail-agor ar ôl buddsoddiad o £15m.

Ers dwy flynedd, mae RWE Innogy UK wedi bod yn adnewyddu'r orsaf yn Nolgarrog yn Nyffryn Conwy, gan osod dros gilometr o bibell a generadur newydd ar y safle.

Cafodd yr orsaf ei hail-agor gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ddydd Iau.

Dywedodd Mr Jones: "Mae'r sector ynni adnewyddol yn hanfodol bwysig i Gymru. Mae'n dda gweld yr orsaf hanesyddol hon yn Nolgarrog wedi ei diogelu am flynyddoedd i ddod, a'r fantais economaidd fydd yn dod i'r ardal hefyd.

"Mae gan ogledd Cymru hanes hir a blaenllaw o gynhyrchu ynni adnewyddol drwy bŵer hydro, ac fel mae'r neuadd dyrbin newydd yn Nolgarrog yn dangos, mae dyfodol disglair iddo hefyd."

'Carreg filltir'

Dywedodd Dr Olaf Heil, pennaeth ynni hydro RWE Innogy UK, fod yr ail-agoriad yn garreg filltir bwysig i'r cwmni, i Ddyffryn Conwy ac i ynni hydro yng Nghymru.

Yn ôl Dr Heil: "Mae cenhedlaeth o ynni hydro dibynadwy wedi bodoli ers degawdau ac mae'n rhan hanfodol o'r gymysgedd o ynni yng Nghymru.

"Mae'n gorsaf ynni yn Nolgarrog, a Dyffryn Conwy, wedi bod wrth galon y genhedlaeth honno ers dros 100 mlynedd."

"Mae'r gwaith adnewyddu yn sicrhau ynni adnewyddol o'r safle, a hefyd yn diogelu swyddi 40 o weithwyr sydd yn gweithio yng nghalon y gymuned leol," meddai.

Cafodd £15m ei wario ar adnewyddu pibellau, tyrbeini ag isadeiledd y safle, oedd yn cynnwys adeiladu ffordd newydd fydd yn cefnogi gwaith ar y safle.

Straeon perthnasol