Radio DAB i 100,000 yn y gogledd orllewin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bryn Fon a Martin Geraint oedd yn gwmni i Laurence Harrison wrth droi'r trosglwyddyddion ymlaen ddydd Gwener

O ddydd Gwener bydd modd i 100,000 o wrandawyr radio yn y gogledd orllewin wrando ar wasanaethau radio digidol DAB newydd, wrth i ddau drosglwyddydd radio ddechrau gweithredu yn ddigidol am y tro cyntaf.

Bydd y trosglwyddyddion yn galluogi pobl i wrando ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales ar radio digidol yn yr ardal am y tro cyntaf.

Bydd pedair gorsaf fasnachol hefyd ar gael yn ddigidol trwy'r trosglwyddyddion.

Y diddanwr Martyn Geraint a'r canwr a'r actor Bryn Fôn oedd yn lansio'r gwasanaeth newydd mewn digwyddiad yn y Galeri, Caernarfon ddydd Gwener.

Trosglwyddyddion newydd

Bydd y gwasanaethau yn cael eu darlledu o donfeddi trosglwyddydd Nebo yn Arfon, a throsglwyddydd yng Nghonwy.

Y gobaith yw y bydd mwy o drosglwyddyddion DAB newydd yn cael eu hadeiladu yng ngogledd orllewin Cymru erbyn 2016, fydd yn cynnig gwasanaeth DAB i 70% o boblogaeth yr ardal.

Ffynhonnell y llun, Muxco
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y trosglwyddyddion yn darparu gwasanaeth i'r gogledd orllewin

Dywedodd Betsan Powys, golygydd BBC Radio Cymru: "Mae hyn yn newyddion da i wrandawyr fydd nawr yn gallu gwrando ar Radio Cymru ar DAB yn yr ardaloedd sydd yn derbyn y gwasanaeth, ac mae'n gam yn y cyfeiriad cywir yn y rhan yma o Gymru.

"Mae DAB yn opsiwn gwrando pwysig ac rydym yn gwybod fod ein gwrandawyr yn gwerthfawrogi y dewis o wrando ar yr orsaf Gymraeg genedlaethol mewn cymaint o ffyrdd ag sydd yn bosib," meddai.

'Dyfodol digidol'

Bydd gorsafoedd Capital, Smooth, Nation Radio a Nation Hits! hefyd ar gael yn ddigidol yn y gogledd orllewin yn dilyn y newidiadau.

Wrth groesawu'r gwasanaeth newydd i ogledd orllewin Cymru, dywedodd Ed Vaisey, y Gweinidog dros Gyfathrebu a'r Diwydiannau Digidol yn San Steffan: "Rwyf yn croesawu'r datblygiad yma heddiw yng ngogledd orllewin Cymru ac yn dymuno pob llwyddiant i BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, Capital, Smooth, Nation Radio a Nation Hits! ar DAB.

"Mae dyfodol radio yn ddigidol ac mae hwn yn rhan o dwf sylweddol radio digidol DAB ar hyd y DU."

Ar hyn o bryd, mae 49% o boblogaeth gogledd Cymru yn gallu derbyn gwasanaeth radio DAB.

Er mwyn derbyn y gwasanaeth newydd mae'n bosib y bydd yn rhaid i wrandawyr sydd yn berchen ar setiau radio digidol i ail-diwnio eu radio. Mae modd dod o hyd i fwy o fanylion .