Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Nid pawb sy'n edrych ymlaen at ddathliadau'r Nadolig

Llai na phythefnos i fynd, a does bosib fod pawb erbyn hyn yn edrych mlaen at y Dolig? Hmm, ddim cweit.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn siarad â nifer o bobl am y Nadolig, ac mae dau ddigrifwr o leiaf yn ddigon blin bob mis Rhagfyr.

Dyna Gary Slaymaker sy'n credu bod e'n saff i ddweud fod pawb a'i frawd a'i gi bach wedi dod lan ato rywbryd adeg yma o'r flwyddyn, a dweud y llinell hilariws: "Slaymaker ia? Wyt ti'n gweithio i Siôn Corn, 'de?"

Mae hyn yn golygu nad yw'n gallu ordro tacsi gyda'r cwmnïau tacsi'n meddwl ei fod yn tynnu eu coes. Erbyn hyn, mae'n cerdded i bobman adeg y Nadolig.

Ac un o'r pethau sy'n boen i Daniel Glyn yw derbyn gêm newydd gan Siôn Corn ar gyfer y PS3, ond sylweddoli bo' chi ffaelu chwarae fe tan dri y bore wedyn achos bod y plant 'di cael gêm ar gyfer y PS3 hefyd. Daniel druan. Tydi bywyd yn boen.

Yng nghanol siopwyr

Disgrifiad o’r llun,
Mae cardiau Nadolig yn gallu peri straen i rai!

Ac ar flog Golwg 360, Morgan Owen sy'n disgrifio ei brofiad o fod yng nghanol siopwyr.

"Fe'm trawyd," meddai, "gan yr olwg bruddglwyfus a fu ar y dorf, gyda phob wyneb, bron, yn guwch, a phrin ddigon o le i droi yn eu plith. Atgyfnerthwyd y teimlad gorthrymus a barodd y twr ynof gan unffurfiaeth y bobl a'r amgylchedd: cyfalafiaeth a phrynwriaeth ar eu gwaethaf."

Peidiwch â disgwyl anrheg gan Morgan eleni.

A go brin y cewch chi gerdyn gan Lefi Gruffudd chwaith. Yn y Western Mail dywed fod ganddo sawl rheswm dros beidio ag anfon cardiau Nadolig, yn cynnwys y ffaith ei fod yn Gardi sinigaidd, ond mae hefyd yn cael trafferth cael gafael ar gardiau elusennol Cymraeg erbyn hyn.

"Dw i ddim ishe rhai dwyieithog diolch," meddai. "Dw i erioed wedi cyfarch pobl dwi'n eu nabod yn ddwyieithog a dw i ddim yn mynd i ddechre nawr."

Falle dyle Lefi ddilyn esiampl Aled Sam sydd hefyd yn trafod cardiau yn Golwg. "Fe fu cyfnod," meddai, "pan fûm yn creu fy nghardiau fy hun, ond do'n nhw ddim yn cael lot o barch adre - 'Beth yw e fod? Ydi e'r ffordd iawn lan? Dyw turquoise ddim yn lliw Nadoligaidd iawn.'"

Ac mae cardiau Nadolig yn gallu peri straen i Aled - achos fe ddaw rhyw gythrel a rhoi carden drwy'r drws funud ola. "O damo! 'na un arall!" Ysgrifennu carden yn gloi a threfnu commando raid i'w dosbarthu. Aros nes bo nhw i gyd yn y lounge yn gwylio rhyw ffilm swnllyd a'i osod drwy'r twll llythyron heb wneud smic, fel bod neb yn clywed.

Heb ei gythruddo

Ond mae 'na ambell un sy'n methu aros - dydi Hywel Gwynfryn ddim erioed, ers dyddiau ei blentyndod, wedi cael ei gythruddo gan unrhyw beth yn gysylltiedig â'r Nadolig fel y dywed ar Cymru Fyw, ar wahân i agwedd sinigaidd, wenwynig, unigolion Scroogaidd sy'n cael eu cythruddo gan bob peth sy'n gysylltiedig â'r Nadolig.

Ac am y tro cyntaf ers 2004, mae Cris Dafis hefyd yn edrych ymlaen at y Dolig eleni. Mae wedi treulio naw Nadolig digalon ers iddo golli ei gymar mewn damwain, ac yn ei golofn yn Golwg, mae'n sôn am y broses hir a phoenus o alaru dros y blynyddoedd, y daith gymhleth ac anodd, gyda chyfnod y Nadolig a'r Calan ymhlith yr adegau gwaethaf.

Da clywed ei fod eleni wedi addurno dipyn ar y tŷ a bod ganddo goeden - a dweud y gwir, dwy goeden. Dyna i chi beth yw steil Nadoligaidd go iawn!