Rhybuddion llifogydd mewn grym wedi glaw trwm

Cyhoeddwyd

Fe all gyrwyr wynebu trafferthion wrth deithio ddydd Gwener wedi glaw trwm dros nos.

Mae tri rhybudd am lifogydd mewn grym gan Gyfoeth Naturiol Cymru, a chwe rhybudd i fod yn wyliadwrus.

Mae'r tywydd wedi effeithio ar wasanaethau trên a fferi, ac mae ffyrdd ar gau mewn mannau.

Dywedodd National Rail bod llifogydd wedi atal trenau rhwng Machynlleth a'r Drenewydd, dechreuodd gwasanaeth bws am 08:00.

Roedd disgwyl i wasanaethau trên rhwng Pwllheli, Aberystwyth ac Amwythig gael eu heffeithio tan tua 10:00, yn ôl Trenau Arriva Cymru.

Mae rhybuddion llifogydd mewn grym ar gyfer Afon Gwy yn Llanfair ym Muallt, Afon Hafren yng Nghei'r Trallwng ym Mhowys, Aberbechan ac Abermiwl.

Mae'r A490 ym Mhowys hefyd ar gau yn ardal yr Ystog oherwydd llifogydd.

Mae'r rhybuddion diweddaraf i'w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y llifogydd achosi peth trafferth i yrwyr ger Machynlleth ddydd Gwener
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llifogydd hefyd yn ardal Y Sblot o Gaerdydd