Cyflymdra: cyfyngu i 20 mya ger ysgolion am gyfnodau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y parthau 20 mya yn cael eu cyflwyno dros dro ger wyth o ysgolion yn ystod y dydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwaharddiad cyflymdra o 20 mya yn cael ei gyflwyno ger wyth o ysgolion Cymru yn ystod oriau brig traffig.

Bydd £500,000 ar gael gan y llywodraeth i ariannu'r cynllun, fydd yn gweld arwyddion electronig yn cynghori gyrrwyr i yrru o dan 20 mya ar gyfnodau pan fydd plant yn cael eu hebrwng i'r ysgolion ac yn ôl.

Tu allan i'r cyfnodau hyn o'r dydd fe fydd cyfyngiad 30mya mewn grym.

Dyma'r tro cyntaf i'r cynllun gael ei weithredu yng Nghymru, er ei fod yn bodoli mewn ardaloedd eraill o'r DU yn barod.

Bydd yr arwyddion wedi eu lleoli erbyn diwedd Ebrill 2015, ac yn dod yn orfodol yn fuan wedi i'r gorchmynion cyfreithiol pwrpasol ddod i rym.

Os bydd y cynllun yn llwyddianus fe allai gael ei gyflwyno ger ysgolion eraill yn y ddwy flynedd nesaf.

Yr ysgolion fydd yn derbyn yr arian i weithredu'r cynllun fydd:

  • Ysgol Gynradd Penllwyn, Ceredigion
  • Ysgol Gynradd Talybont, Ceredigion
  • Ysgol Gynradd Llanarth, Ceredigion
  • Ysgol Y Ganllwyd, Gwynedd
  • Ysgol Gynradd Bontnewydd, Gwynedd
  • Ysgol O.M. Edwards Llanuwchllyn, Gwynedd
  • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, y Bontnewydd ar Wysg , Powys
  • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Llanelwedd, Powys

'Gwella diogelwch'

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart ei bod "yn benderfynol o wella diogelwch ar rwydwaith cefnffyrdd Cymru".

"Mae'r dystiolaeth yn dangos fod cyfyngiadau cyflymder 20 mya yn gallu gwella ymddygiad gyrrwyr a gostwng cyflymdra ger ysgolion.

"O gofio am natur y rhwydwaith cefnffyrdd a theithiau hir sydd yn cael eu gyrru mae'n rhaid i ni gael cydbwysedd mewn anghenion gyrrwyr a dyna pam yr wyf wedi penderfynnu cyflwyno gwaharddiadau 20mya dros dro, o amgylch yr amser mae disgyblion yn teithio i ag o'r ysgol.

"Ynghyd â gwella diogelwch rwy'n gobeithio y bydd hyn yn hybu mwy o blant a phobl ifanc i gerdded neu feicio i'r ysgol," meddai.