Carcharu meddyg teulu am achosi damwain wrth yfed a gyrru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price - Tel 07774 611778

Mae meddyg teulu wedi ei garcharu ar ôl achosi damwain wrth yfed a gyrru.

Cafodd Dr Gwyn Haydn Roberts, 45, o'r Fenni, ei garcharu am 27 mis yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Gwener ar ôl pledio'n euog yn gynharach i achosi niwed difrifol drwy yrru'n beryglus.

Bydd y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn trafod dyfodol Roberts ym mis Ionawr, ond fe glywodd y llys na fyddai'n debygol y byddai Dr Roberts yn gweithio fel meddyg fyth eto.

Yn ogystal ag anfon Roberts i garchar, cafodd ei wahardd rhag gyrru am bedair blynedd gan y Barnwr Rhys Rowlands.

Gyrru i'r Fenni

Dywedodd Matthew Curtis ar ran yr erlyniad fod y diffynydd wedi ceisio gyrru yn ôl i'w gartref yn y Fenni wedi iddo ymweld â'i fam yng Nghricieth ym mis Mehefin. Roedd wedi yfed litr a hanner o seidr a dau gan o gwrw cryf cyn cychwyn ar y daith.

Yn ystod y daith fe yrrodd Roberts ar ochr anghywir y ffordd, gan achosi damwain wrth i'w gar daro yn erbyn car oedd yn mynd i'r cyfeiriad arall rhwng Penrhyndeudraeth a Maentwrog. Dioddefodd y ddau ddyn yn y car arall anafiadau.

Derbyn triniaeth

Dywedodd Anna Pope ar ran y diffynydd ei fod yn derbyn triniaeth gan ei fod yn gaeth i alcohol, a'i fod yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn a ddigwyddodd.

Ond dywedodd y Barnwr Rowlands fod penderfyniad Roberts i geisio gyrru 130 milltir yn ''hynod o beryglus'', ac yn dod cwta bedair blynedd ers iddo gael ei wahardd am yfed a gyrru.

Yn ôl y barnwr fe fyddai Roberts yn ymwybodol ei fod yn torri'r gyfraith cyn cychwyn ar ei daith o Gricieth.