Diogelu gwasanaeth llyfrgell yn ardal Uwchaled

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Conwy Council
Disgrifiad o’r llun, Mae grŵp lleol wedi cytuno ar les i'r adeilad am 25 o flynyddoedd

Mae'r gwasanaeth llyfrgell ar gyfer ardal Uwchaled wedi ei ddiogelu yn dilyn partneriaeth newydd rhwng Cyngor Conwy a grŵp llyfrgell lleol.

Mae Grŵp Cefnogi Llyfrgell Gymunedol Cerrigydrudion wedi cytuno i gymryd rheolaeth o adeilad y llyfrgell ar les o 25 mlynedd.

Bydd cyfnod y les yn dechrau ar 12 Rhagfyr.

Hon fydd yr ail lyfrgell gymunedol o'i fath yng nghyngor Conwy.

Y sir fydd yn parhau i ddarparu gwasanaethau craidd y llyfrgell, ond y grŵp cefnogi fydd yn gyfrifol am reoli a chynnal yr adeilad.

Mae bwrdd llyfrgelloedd y sir, adran gyfreithiol y sir a'r cynghorydd lleol wedi cymeradwyo trosglwyddo'r les i'r grŵp.

Awdures

Dywedodd y cynghorydd Chris Hughes, sydd â chyfrifoldeb am gymunedau yng nghabinet Conwy: " Mae'r prosiect yn rhan o'n cynllun i foderneiddio llyfrgelloedd ar hyd a lled y sir, a hefyd er mwyn darparu gwasanaeth cynaliadwy i'r dyfodol.

Fe gafodd gwaith adeiladu ac adnewyddu ar lyfrgell Cerrigydrudion ei gwblhau ym mis Medi eleni.

Yr awdures Bethan Gwanas fydd yn agor yr adeilad yn swyddogol.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor y bydd y Llyfrgell ar agor ar ddydd Llun (15:00 i 18:30) a dydd Gwener (14:00 a 17:30).

"O gychwyn mis Ionawr, y pumed o'r mis, bydd Llyfrgell Cerrigydrudion ar agor ar ddydd Mercher hefyd."