Dros 100 o berchnogion cŵn yn derbyn rhybudd o ddirwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae perchnnogin wedi cael eu dirwyo am beidio a glanhau ar ôl eu hanifeiliaid

Mae dros 100 o berchnogion cŵn yng Nghaerdydd wedi derbyn rhybudd o ddirwy o ganlyniad i faw ci yn ystod y 18 mis diwethaf.

Mae'r ddirwy o £75 yn cael ei roi ar berchnogion cwn sydd ddim yn glanhau ar ôl i'w cwn faeddu mewn lle cyhoeddus.

Cafodd y perchnogion eu dal ym mharciau ledled y ddinas yng Nghaeau Llandaf, Parc Trelái, a Pharch y Rhath.

Fe gafodd pedwar o berchnogion eu herlyn yn y Llys Ynadon, gan dderbyn dirwyon a oedd yn gyfanswm o £1,005.

Dywedodd y cynghorydd Bob Derbyshire, aelod o Gabinet Caerdydd sydd â chyfrifoldeb am yr amgylchedd: "Mae gan berchnogion cŵn ddyletswydd i lanhau ar eu hôl pe bai eu hanifeiliaid yn baeddu mewn lle cyhoeddus.

"Mae'r ffigyrau hyn yn dangos fod ein Wardeiniaid Dinesig yn cymryd y mater o ddifri, ac mae'n rhoi neges glir i berchnogion anghyfrifol na fydd y math yma o ymddygiad gwrth gymdeithasol yn cael ei oddef. "