Ffermwyr mynydd yn ennill brwydr taliadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ffermwyr mynydd yn byderus am effaith y newidiadu

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn siomedig ar ôl i ffermwyr mynydd Cymru lwyddo i herio eu cynlluniau dadleuol i newid y drefn taliadau.

Fe hawliodd rhai o ffermwyr mynydd Cymru y byddai eu holl ffordd o fyw mewn peryg oherwydd y newidiadau i'r drefn o rannu arian Ewropeaidd.

Fe gyflwynodd mudiad sy'n cynrychioli ffermwyr ucheldir Cymru - Tegwch i'r Ucheldir - eu her gyfreithiol i Llywodraeth Cymru ddydd Gwener.

Hawliodd y mudiad fod y newidiadau yn annheg - yn enwedig y penderfyniad i gyflwyno "llinell" sy'n rhannu'r ucheldir yn ddau.

Yn ôl y newidiadau byddai rhostiroedd uwchben 400 metr yn derbyn £15 yr hectar, wrth i diroedd is na 400 metr dderbyn £158.

Yn ôl y ffermwyr byddai hynny wedi golygu rhoi 89% o'r taliadau i 45% o'r rhosdiroedd.

Dywedodd Tony Davies o'r mudiad Tegwch i'r Ucheldir;

"Rydym yn ddiolchgar bod Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod cyflwyno llinell 400m, a fyddai wedi hollti ardaloedd o rostir Cymru i mewn i ddau, yn anghyfiawnadwy."

"Mae Tegwch i'r Ucheldir yn grŵp sydd wedi dod at ein gilydd dros nos i ymateb i'r annhegwch yr oeddem yn teimlo byddai'n hwynebu ffermwyr yr ucheldir o dan y dulliau arfaethedig o ddiffinio ardaloedd o rostir.

"Mae'r gefnogaeth rydym wedi cael oddi wrth aelodau, yn ariannol ac o ran amser, wedi bod yn ffantastig. Mae grŵp a oedd unwaith yn gymysgedd o ffermwyr mynydd wedi dangos undod wrth wynebu adfyd."

Mewn ymateb dywedodd Dirprwy Weinidog Amaeth Cymru Rebecca Evans AC;

"Rwy'n siomedig...ond fe fyddwn yn parhau i weithio er mwyn datblygu cynllun ariannu sydd yn deg ac sydd yn cwrdd ag anghenion ffermio Cymru."

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae angen datblygu ffordd newydd o gyflwyno taliadau sydd yn adlewyrchu cynnyrch mathau gwahanol o diroedd.

Disgwylir i'r llywodraeth ymgynghori ar drefniadau newydd ar gyfer taliadau yn y dyfodol agos.