BBC Cymru Fyw

Ffermwyr mynydd yn ennill brwydr taliadau

Published
image captionRoedd ffermwyr mynydd yn byderus am effaith y newidiadu
Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn siomedig ar ôl i ffermwyr mynydd Cymru lwyddo i herio eu cynlluniau dadleuol i newid y drefn taliadau.
Fe hawliodd rhai o ffermwyr mynydd Cymru y byddai eu holl ffordd o fyw mewn peryg oherwydd y newidiadau i'r drefn o rannu arian Ewropeaidd.
Fe gyflwynodd mudiad sy'n cynrychioli ffermwyr ucheldir Cymru - Tegwch i'r Ucheldir - eu her gyfreithiol i Llywodraeth Cymru ddydd Gwener.
Hawliodd y mudiad fod y newidiadau yn annheg - yn enwedig y penderfyniad i gyflwyno "llinell" sy'n rhannu'r ucheldir yn ddau.
Yn ôl y newidiadau byddai rhostiroedd uwchben 400 metr yn derbyn £15 yr hectar, wrth i diroedd is na 400 metr dderbyn £158.
Yn ôl y ffermwyr byddai hynny wedi golygu rhoi 89% o'r taliadau i 45% o'r rhosdiroedd.
Dywedodd Tony Davies o'r mudiad Tegwch i'r Ucheldir;
"Rydym yn ddiolchgar bod Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod cyflwyno llinell 400m, a fyddai wedi hollti ardaloedd o rostir Cymru i mewn i ddau, yn anghyfiawnadwy."
"Mae Tegwch i'r Ucheldir yn grŵp sydd wedi dod at ein gilydd dros nos i ymateb i'r annhegwch yr oeddem yn teimlo byddai'n hwynebu ffermwyr yr ucheldir o dan y dulliau arfaethedig o ddiffinio ardaloedd o rostir.
"Mae'r gefnogaeth rydym wedi cael oddi wrth aelodau, yn ariannol ac o ran amser, wedi bod yn ffantastig. Mae grŵp a oedd unwaith yn gymysgedd o ffermwyr mynydd wedi dangos undod wrth wynebu adfyd."
Mewn ymateb dywedodd Dirprwy Weinidog Amaeth Cymru Rebecca Evans AC;
"Rwy'n siomedig...ond fe fyddwn yn parhau i weithio er mwyn datblygu cynllun ariannu sydd yn deg ac sydd yn cwrdd ag anghenion ffermio Cymru."
Yn ôl Llywodraeth Cymru mae angen datblygu ffordd newydd o gyflwyno taliadau sydd yn adlewyrchu cynnyrch mathau gwahanol o diroedd.
Disgwylir i'r llywodraeth ymgynghori ar drefniadau newydd ar gyfer taliadau yn y dyfodol agos.