Ann Clwyd i fod yn ymgeisydd eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ann Clwyd ei dewis o blith rhestr merched yn unig.

Mae'r blaid Lafur yng Nghwm Cynon wedi dewis Ann Clwyd i fod yn ymgeisydd ar gyfer yr etholaeth yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Ym mis Chwefror fe ddywedodd Ms Clwyd y byddai yn rhoi'r gorau i'w gwaith fel Aelod Seneddol, ond fe newidiodd ei meddwl ym mis Medi ar ôl i'r blaid orchymyn y dylid dewis yr ymgeisydd nesaf o blith rhestr o ferched yn unig.

Roedd anfodlonrwydd mawr ymhlith rhai yn yr etholaeth wedi'r gorchymyn ynglŷn â sut i ddewis ei holynydd - ac yn ôl Ms Clwyd fe ofynnwyd iddi ail ystyried ei phenderfyniad i ymddeol.

Yr ymgeiswyr eraill ar gyfer y rôl oedd Katie Antippas, swyddog undeb PCS; y cynghorydd sir lleol Sue Pickering; a'r gwyddonydd Aysha Raza, cynghorydd Llafur yn Llundain, sydd yn hanu yn wreiddiol o Aberdâr.

Mewn ymateb i'r penderfyniad dywedodd Ms Clwyd ei bod yn falch iawn, ac fe ddywedodd "na ddylai Aelodau Seneddol sydd wedi eu hethol orfod fynd trwy hyn."

Mae Ann Clwyd wedi cynrychioli'r etholaeth yn Nhŷ'r Cyffredin ers iddi ennill is-etholiad yno yn 1984.