Gorsaf newydd Casnewydd

Cyhoeddwyd

Mae gorsaf newydd wedi agor ar y lein reilffordd rhwng Glyn Ebwy a Chaerdydd.

Mae gorsaf Pye Corner, Basaleg, ar gyrion Casnewydd, ac fe fydd trenau yn aros yno bob awr.

Fe agorwyd yr orsaf am y tro cyntaf am 0915 fore Sul, ac mae'n dilyn buddsoddiad o £3.5 miliwn ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Fe gyfrannodd Llywodraeth Cymru tua thraean o'r gost.

Mae'r cyfleusterau yno yn cynnwys maes parcio i 62 o geir, a chyfleusterau i brynu tocynnau.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru;

"Rydw i eisiau sicrhau bod gan bobl y cyfle i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus sydd yn effeithiol a chyfforddus. "

"Mae rheilffordd Glyn Ebwy yn boblogaidd - mae'n cael ei ddefnyddio gan 300,000 o deithwyr yn flynyddol."

Ar y cyd â gorsaf newydd yng Nglyn Ebwy a fydd yn agor cyn hir, bydd Pye Corner yn gwella mynediad at swyddi a gwasanaethau i lawer o bobl."