Plaid Cymru yn barod i drafod â Llafur

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Disgwylir i Blaid Cymru drafod eu tactegau mewn cyfarfod a'r SNP a'r Blaid Werdd

Mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Elfyn Llwyd, wedi cadarnhau y gallai ei blaid gydweithio â Llafur ar ôl yr etholiad cyffredinol yn y gwanwyn.

Fe ddywedodd Mr Llwyd wrth raglen deledu BBC Cymru, Sunday Politics Wales, ei fod yn credu y gallai senedd grog ar ôl yr etholiad fod yn "anochel", ac fe allai trafodaethau â Llafur fod yn "llesol iawn i Gymru."

Yn ôl Mr Llwyd "mae'n sefyllfa ddiddorol ac rwy'n credu y gallwn chwarae rôl yno."

"Mae yna lawer o faterion y gallwn drafod, ond rwy'n credu ei fod yn sefyllfa o bwys, ac mae potensial i wneud lles mawr i Gymru trwy drafod â Llafur ar faterion unigol, ac fe fyddwn i yn cefnogi hynny yn llwyr".

Yn ôl Elfyn Llwyd byddai Plaid Cymru yn chwilio am gytundeb i roi mwy o rym i'r Cynulliad, ac yn dadlau o blaid rhoi grymoedd trethiant i Fae Caerdydd heb gynnal refferendwm.

Byddai Plaid Cymru yn awyddus hefyd i sicrhau newidiadau i'r ffordd mae Llywodraeth Cymru yn cael ei ariannu.

Disgwylir i arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, gynnal trafodaethau â Nicola Sturgeon, arweinydd yr SNP, a Natalie Bennett, arweinydd y Blaid Werdd, er mwyn trafod eu strategaeth ar gyfer y misoedd nesaf.

Gellir gweld Sunday Politics Wales ar BBC One Cymru 11.00 Dydd Sul.