Hysbyseb i atal trais yn y cartref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, welsh Govt

Mae Llywodraeth Cymru yn dechrau ymgyrch hysbysebu ar y teledu er mwyn atal trais yn y cartref yn ystod gwyliau'r Nadolig.

Disgwylir i'r hysbysebion gael eu darlledu yn ystod yr oriau brig ar ITV Cymru.

Yn ôl y llywodraeth y bwriad yw annog pobl i helpu dioddefwyr sydd angen help.

Mae'r hysbyseb 30 eiliad yn ceisio dangos effaith trais yn y cartref ar yr holl deulu, yn enwedig plant.

'Pwysau ychwanegol'

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus;

"Mae'r Nadolig yn gyfnod hapus i'r mwyafrif mawr o bobl, ond mae'n gyfnod hefyd lle mae pobl yn teimlo o dan bwysau ychwanegol, yn enwedig oherwydd problemau ariannol."

"Oherwydd hyn a'r cynnydd mewn yfed alcohol yn ystod y cyfnod, mae mwy o achosion o drais yn y cartref."

"Mae'r hysbyseb yn annog teuluoedd a ffrindiau i ystyried cymryd camau i helpu eraill os ydyn nhw'n bryderus - a gwneud rhywbeth cyn ei fod yn rhy hwyr."

Bydd yr hysbyseb ar y teledu pan fydd rhaglenni teledu poblogaidd fel This Morning a Coronation Street yn cael eu darlledu yn ogystal â'r newyddion.