Canser: Mwy na'r disgwyl yn marw yng Nghymru?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun, Mae 80% yn goroesi o leiaf ddwy flynedd ar ôl llawdriniaeth

Mae ymchwilwyr iechyd yn awgrymu bod cyfraddau marwolaeth cleifion canser y coluddyn yn gymharol uchel yng Nghymru

Mae'r Ganolfan Wybodaeth Iechyd a Gofal wedi cyhoeddi ystadegau ynglŷn â chyfraddau marwolaeth cleifion ddwy flynedd ar ôl llawdriniaeth.

Yn ôl yr ymchwilwyr mae'r gyfradd marwolaeth (mewn ffigyrau sydd wedi eu cymhwyso) yn 24% ar draws Cymru a Lloegr, ond yn 27.5% yng Nghymru yn unig.

Yn ôl y ganolfan mae'n bosib fod eglurhad syml i'r gwahaniaeth - sef bod ansawdd y data yn amrywio a bod gwahaniaethau hefyd yn bodoli rhwng y grwpiau o gleifion a fesurwyd.

Mae 80% o gleifion yn goroesi o leiaf ddwy flynedd ar ôl llawdriniaeth ar gyfer canser y coluddyn.

Yn ôl yr Ymgynghorydd Nigel Scott, un o arweinwyr meddygol y gwaith ymchwil;

"Mae trin canser y coluddyn yn golygu gwaith tîm amlddisgyblaeth o safon. Mae'n ganmoliaeth fawr i'r timau meddygol a gofal fod 80% o gleifion yn goroesi o leiaf ddwy flynedd ar ôl llawdriniaeth."

"Mae yna nifer o resymau am yr amrywiaeth mewn cyfraddau marwolaeth mewn gwahanol ardaloedd - gan gynnwys gwahaniaethau mewn amgylchiadau cleifion unigol, amrywiaeth mewn data, a gwahaniaethau yn y safon o ofal a roddir i gleifion - cyn ac ar ôl llawdriniaeth".

"Byddwn yn ymchwilio i'r achosion posib yma ein harolwg y flwyddyn nesaf".