Cyfleodd ynni Cymru

Iolo ap Dafydd
Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd arbenigwyr yn trafod y cyfleoedd a'r rhwytsrau sydd yn wynebu cynlluniau ynni newydd

Yng Nghaerdydd heddiw fe fydd arbenigwyr ynni yn cwrdd i asesu rhai o'r cyfleoedd a'r heriau newydd yng Nghymru.

Ymysg y gwleidyddion, bydd cynrychiolwyr o gwmnïau ynni yno yn ogystal â datblygwyr sy'n edrych am gyfleoedd newydd.

Fe fydd cais llywodraeth Cymru i ddatganoli cynlluniau pŵer hyd at 350 megawat, ac ymchwiliad y Pwyllgor Seneddol ar Faterion Cymreig i nwy siâl, yn debygol o gael eu trafod.

Ymysg siaradwyr y gynhadledd fe fydd academyddion, sylwebwyr a phobl busnes.

Y llynedd fe gyhoeddodd Llywodraeth Prydain bod angen gwario £110 biliwn ar rwydwaith ynni Prydain erbyn 2020.

Byddai hynny yn cadw allyriadau carbon i lawr, ac yn gofalu na fydd perygl i'n cyflenwad trydan. Byddai modd creu hyd at chwarter miliwn o swyddi hefyd.

Yr angen i gau hen orsafoedd pŵer glo a niwclear sydd wrth wraidd y diddordeb masnachol i gyflenwi ynni o nwy, niwclear ac ynni adnewyddol.

Ond mae sawl ystyriaeth.

Sut mae gwneud hynny, yn gyflym gyda chymorthdaliadau a system gynllunio sydd yn gallu ymddangos yn boenus o araf?

Mae'n bryder i wleidyddion yn Llundain a Chaerdydd, yn enwedig gan fod Prydain ers degawd yn mewnforio ynni, ac mae'r nwy ac olew o Fôr y Gogledd yn lleihau'n gyson.

Y math o ynni sy'n dod a swyddi, ac yn cadarnhau cyflenwadau ynni am ddegawdau, sy'n peri anghydfod yn aml.

A ydy niwclear newydd yn rhy ddrud, a beth am y gwastraff ymbelydrol?

Oes digon o arian i gynnig cymorthdaliadau i ganfod egni o donnau a llanw'r môr ger arfordir Abertawe, Caerdydd a Bae Colwyn?

Ydy ffracio am nwy siâl yn debygol o ddigwydd gyda chymaint o gefnogaeth gan y llywodraeth yn Llundain, er y myrdd o fudiadau gwrth-ffracio sydd wedi eu ffurfio bellach?

A pha mor ddibynnol ydi ynni adnewyddol, ganol gaeaf - heb gael pwerdai eraill wrth gefn er mwyn osgoi bwgan mawr unrhyw lywodraeth, sef y bydd prinder ynni, a dim digon o drydan i gadw'r gwres a'r golau ymlaen ganol gaeaf?

Trafod hynny, a beth ddylai fod yn flaenoriaeth i dair haen o lywodraeth fydd y cynadleddwyr, o ran llywodraeth leol, Cymru a Phrydain.

Yn gysgod ar y cyfan - o bosibl - yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mai.