Lladrad Cydweli: Bygwth â bar haearn

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i ladrad o siop Co-op yng Nghydweli bnawn Sul.

Fe ddigwyddodd y lladrad tua 4.30pm.

Aeth y lleidr i swyddfa ddiogelwch y siop, bygwth aelod o staff gyda bar haearn a dianc gyda swm o arian.

Mae swyddogion yn chwilio am ddyn gwyn, oddeutu 5'8".

Gall unrhywun â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â'r heddlu yn Llanelli ar 101, neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.