Llofruddiaeth Caergybi: Dyn yn y llys

  • Cyhoeddwyd
David Jones
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw David Jones yn dilyn y digwyddiad bnawn Gwener

Mae dyn wedi ymddangos yn llys ynadon Caernarfon, wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn digwyddiad yng Nghaergybi ddydd Gwener.

Fe gafodd Peter Garrod, 24 o Drearddur, ei gyhuddo nos Sul, yn dilyn marwolaeth David Jones yn nhafarn Blossoms yn y dre.

Yn ystod y gwrandawiad pedwar munud o hyd, fe siaradodd Garrod i gadarnhau ei enw a'i gyfeiriad.

Wnaeth ei gyfreithiwr ddim gwneud cais am fechnïaeth.

Fe fydd yr achos yn symud i Lys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mawrth.