Heddwas: Carchar am geisio osgoi dirwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae heddwas gafodd ei ddal yn goryrru wedi ei ddedfrydu i dri mis dan glo am geisio osgoi talu'r ddirwy o £60 drwy newid ei blât cofrestru.

Nawr mae'r Ditectif Gwnstabl Anthony Rees-Thompson, 40, yn wynebu cael ei ddiswyddo a cholli gwerth £100,000 o hawliau pensiwn.

Fe glywodd llys fod y ditectif cudd o Heddlu De Cymru, wedi gosod platiau cofrestru newydd ar y car er mwyn osgoi dirwy a thriphwynt ar ei drwydded.

Yna fe ysgrifennodd Rees-Thompson at yr uned camerâu cyflymder ar Fabian Way yn Abertawe, yn dweud bod camgymeriad technegol wedi bod, neu fod car yn defnyddio rhif cofrestru tebyg iddo ef.

Deunydd CCTV

Fe anfonodd y tad i bedwar luniau o'i gar Vauxhall Corsa arian gyda'r platiau newydd, gafodd eu prynu am £21 ar y we.

Fe gafodd deunydd CCTV ohono yn gyrru'r car i'r gwaith ym mhencadlys Heddlu'r De ym Mhen-y-bont ar Ogwr ei ddefnyddio i'w ddal.

Fe wadodd Rees-Thompson wyrdroi cwrs cyfiawnder drwy newid y platiau - gan honni ei fod wedi eu newid gan eu bod nhw wedi eu difrodi.

Petai e wedi talu'r ddirwy ar ôl cael ei ddal yn gyrru ar gyflymder o 35mya mewn parth 30mya, byddai wedi gorfod talu £60.

Gan ei anfon i'r carchar am dri mis yn Llys y Goron Casnewydd, fe ddywedodd y barnwr David Wynn Morgan "na ddylai heddweision allu osgoi troseddau o'r fath".