Cwmni bws Padarn: Gwadu twyll £800,000

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aeth y cwmni i'r wal ac fel gollodd 80 o bobl eu swyddi

Mae dau ddyn a dynes wedi gwadu bod yn rhan o dwyll £800,000 o fewn cwmni bysiau o Wynedd.

Clywodd Llys Ynadon Caernarfon bod y troseddau honedig wedi digwydd dros gyfnod o ddwy flynedd a hanner yng nghwmni bysiau Padarn yn Llanberis.

Roedd y cwmni yn rhedeg gwasanaethau bws yng Ngwynedd ac Ynys Môn - fe aeth Cwmni Bysiau Padarn i'r wal yn gynharach eleni ac fe gollodd 80 o bobl ei gwaith.

Mae John David Hulme, 54 mlwydd oed o Gaernarfon yn cael ei gyhuddo o dwyll yn ymwneud â swm o £496,126.78 rhwng Gorffennaf 2011 a Rhagfyr 2012.

Yr honiad ydy bod y cwmni, yn dwyllodrus, wedi dweud eu bod wedi cludo mwy o deithwyr nac y gwanaethon nhw yn ystod y cyfnod yna.

Mae Anne Louise Price, 28 mlwydd oed o Lanberis a Darren Charles Price, 44 mlwydd oed o Lanrug hefyd yn wynebu cyhuddiadau tebyg yn ymwneud â £318,524.64 rhwng Ionawr 2013 a Chwefror 2014.

Mae'r tri hefyd yn wynebu cyhuddiadau o gadw cyfrifon ffug.

Plediodd y tri yn ddieuog i'r tri cyhuddiad yn eu herbyn.

Fe gawson nhw eu rhyddhau ar fechnïaeth ac fe fyddan nhw'n ymddangos o flaen Llys y Goron Caernafon ar 22 Rhagfyr.