Heddlu Dyfed Powys: rhannu adeiladau cymunedol?

Cyhoeddwyd

Fe all heddlu Dyfed Powys rannu adeiladau cyhoeddus fel llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol yn y dyfodol, fel rhan o strategaeth y llu i arbed arian.

Bwriad y strategaeth, gafodd ei lansio gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Christopher Salmon yn yr haf, yw "cydbwyso'r angen am heddlua yn y gymuned a gwaith arall y llu, a'r gost o gynnal a chadw adeiladau".

Mae'r llu yn defnyddio tua 70 o safleoedd ar hyn o bryd, ar gost o £2.9m y flwyddyn.

Mae'r heddlu yn dweud bod sawl opsiwn yn cael eu hystyried i leihau costau.

Rhannu adeiladau

Mae'r cynllun yn ystyried dyfodol 19 o orsafoedd heddlu yn Sir Gâr, Ceredigion, Powys a Sir Benfro.

Ymysg y cynlluniau mae opsiwn i ailddylunio gorsaf Llanelli, tra bod nifer o opsiynau'n cael eu hystyried ar gyfer gorsaf Caerfyrddin.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Christopher Salmon yn dweud ei fod yn blaenoriaethu swyddogion nid adeiladau gyda'r cynllun

Mae sawl cynllun yn cael eu hystyried ar gyfer pum gorsaf ym Mhowys, a thrafodaethau gyda'r cyngor yn parhau ynglŷn â chreu lle i swyddogion Trefyclo yn y llyfrgell leol.

Mae syniad tebyg yn cael ei ystyried ar gyfer gorsaf Abergwaun, all weld swyddogion yn defnyddio lle yn Neuadd y Dref.

'Blaenoriaethu swyddogion'

Dywedodd Mr Salmon ei fod yn blaenoriaethu swyddogion nid adeiladau.

"Bydd y strategaeth yn helpu i sicrhau bod modd cysylltu gyda swyddogion mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd ag anghenion y cyhoedd.

"Bydd yn golygu defnydd doeth o arian."

Ychwanegodd: "Bydd unrhyw newid yn cael ei hysbysebu cyn i unrhyw symud ddigwydd. Gall y cyhoedd edrych ymlaen at well wasanaethau.

"Yn y cyfamser, rydyn ni wedi creu 30 o swyddi heddweision newydd eleni - a bydd system TG newydd yn golygu y bydd swyddogion yn gwario 100,000 o oriau ychwanegol ar y strydoedd."

Straeon perthnasol