Galwadau di-angen i'r Gwasanaeth Ambiwlans

Cyhoeddwyd

Mae gwleidydd yn anhapus fod 31,000 o alwadau 999 amhriodol wedi eu gwneud i'r Gwasanaeth Ambiwlans yn ystod y llynedd, a hynny wrth i'r GIG geisio ymdopi gyda galw cynyddol y gaeaf.

"Mae'n gyfrifoldeb ar bobl i ddefnyddio ein gwasanaethau brys yn synhwyrol," meddai'r dirprwy weinidog iechyd Vaughan Gething.

Mae cleifion yn Abertawe a Phen-y-bont wedi cael eu rhybuddio i osgoi unedau damweiniau ac achosion brys pan maen nhw'n "rhy brysur".

Dydd Mawrth, roedd adroddiadau fod saith ambiwlans yn ciwio tu allan i un ysbyty yng ngogledd Cymru.

Dywedodd Mr Gething, sydd i fod i ymweld â chanolfan reoli gwasanaethau ambiwlans yng Nghwmbrân ddydd Mercher: "Mae staff yn ein hadrannau achosion brys yn gweithio yn galed iawn ddydd ar ôl dydd i roi'r triniaethau achub bywyd gorau i bobl o bob rhan o Gymru.

"Os yw pobl yn mynd yn sâl, mae 'na ystod eang o ddewisiadau sydd ar gael iddynt i gael mynediad i'r driniaeth briodol sydd ei angen arnynt.

"Os ydi rhywun yn galw 999 oherwydd mân anhwylderau, fe all hynny dorri ar draws galwad o argyfwng gwirioneddol lle mae'n bosib i rywun farw."

Pry mewn clust

Fis Gorffennaf, datgelodd BBC Cymru fod un galwad 999 wedi dod gan ddyn oedd â phry yn ei glust, tra mewn galwad arall fe ofynnodd dynes a oedd y rhan gwyrdd o daten yn wenwynig.

Mae'r ffigurau hefyd yn dangos bod llawer o'r galwadau 999 wedi bod oherwydd mân salwch megis y ddannodd, dolur gwddf, peswch ac annwyd.

Dywedodd Richard Lee, pennaeth gwasanaethau clinigol Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru:

"Nid ydym am atal neb rhag galw 999, ond rydym am i bobl feddwl ddwywaith cyn iddyn nhw wneud.

"Os byddwch yn mynd i'r ysbyty mewn ambiwlans nid yw hynny yn golygu y cewch eich gweld yn gyflymach.

"Pan fydd pobl yn ffonio am ambiwlans pan nad oes angen un, mae'n golygu fod ein hamser gwerthfawr yn cael ei gymryd gan rywun sydd wir angen ein help."