Blacmel: Carchar i barafeddyg o Rhuthun

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Fe blediodd Eifion Howatson yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Mae parafeddyg wedi ei anfon i'r carchar am 10 mis am flacmelio dau ddyn priod, wedi iddo ganfod eu bod mewn perthynas gyda'i gariad.

Fe blediodd Eifion Howatson, 41 o Rhuthun, yn euog i hawlio £5,000 gyda bygythiadau gan y ddau ddyn.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Howatson - wedi iddo ddod â'i briodas i ben - wedi dechrau canlyn gyda menyw arall.

Yn ôl y barnwr: "Yn amlwg, roedd gennych chi fwy o ddiddordeb yn y berthynas nag oedd ganddi hi.

"Pan ddaethoch chi o hyd i dystiolaeth ar ei ffôn symudol ei bod hi mewn perthynas â dynion eraill y tu ôl i'ch cefn, fe benderfynoch chi flacmelio'r dynion... Dynion priod â theulu, ddylai ddim fod mewn perthynas â'ch partner pan oedden nhw."

Fe aeth un o'r dynion at yr heddlu.

Fe ddywedodd yr erlyniad yn ystod yr achos fod Howatson wedi anfon negeseuon testun gan fygwth datgelu'r berthynas, ond chafodd o ddim arian gan y dynion.

Yn ôl cyfreithiwr Howatson, doedd y diffynnydd "ddim yn ei iawn bwyll".

Mae gorchymyn llys yn ei le i rwystro datgelu enwau'r ddau ddyn gafodd eu blacmelio.