Comisiynydd yn casglu tystiolaeth am hysbyseb swyddi

Cyhoeddwyd

Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau wrth BBC Cymru eu bod nhw yn casglu tystiolaeth am ofynion ieithyddol swyddi sy'n cael eu hysbysebu gan gymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran Meri Huws eu bod wedi cwrdd i drafod y mater gyda phrif weithredwr y gymdeithas.

"Mae'r Comisiynydd yn parhau i gasglu tystiolaeth am y sefyllfa," meddai'r llefarydd.

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn gyfrifol am osod 6,300 o dai yng Ngwynedd, nifer yn dai cyngor gafodd eu hetifeddu gan y cyngor sir.

Dywedodd y cynghorydd sir Siân Gwenllïan wrth raglen Taro'r Post ei bod hi wedi ymddiswyddo o Fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd, ac nad oedd "dewis ganddi ond ymddiswyddo" ar ôl i ddwy o brif swyddi gael eu hysbysebu heb nodi fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Dywedodd prif weithredwr Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Ffrancon Williams: "Doedd hwn ddim yn benderfyniad hawdd, ond roedd yn un roeddem yn teimlo bod yn rhaid ei wneud er mwyn cynyddu'r cyfle i benodi'r bobl cywir."