Amheuaeth o dwyll: Arestio pennaeth cyllid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae rheolwr cyllid gydag elusen yn Abertawe sy'n helpu'r digartref wedi cael ei arestio ar amheuaeth o dwyll. Mae BBC Cymru yn deall bod y swm oddeutu £800,000.

Fe gafodd Mark Davies, pennaeth cyllid Cyrenians Cymru, ei arestio'r wythnos ddiwethaf.

Mae e wedi ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu tra bo nhw'n ymchwilio ymhellach.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru: "Mae dyn 47 oed o ardal Abertawe wedi cael ei arestio ar amheuaeth o dwyll.

"Mae ymchwiliad i'r achos yn cael ei gynnal gan Uned Droseddau Economaidd Heddlu De Cymru, ac mae'r dyn ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo."

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Elusennau:

"Mae Cyrenians Cymru wedi cyflwyno adroddiad o ddigwyddiad difrifol i ni, sy'n manylu ar honiad o dwyll ariannol gan aelod o staff.

"Mae'r elusen wedi hysbysu'r heddlu ac awdurdodau perthnasol eraill, ac wedi ein sicrhau ni eu bod yn cymryd yr holl gamau cywir i amddiffyn y rhai sy'n derbyn budd.

"Rydym wedi cysylltu â'r elusen i egluro y byddwn yn gofyn am fwy o wybodaeth, a diweddariad am y sefyllfa sy'n datblygu."