Marwolaeth cartref gofal yn ddamweiniol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Beatrice Morgan yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad

Mae cwest i farwolaeth claf oedd â dementia a gafodd ei sgaldio mewn bath poeth mewn cartref nyrsio wedi clywed na chafodd y cynorthwyydd gofal unrhyw hyfforddiant ffurfiol.

Dioddefodd Beatrice Morgan, 88 oed, losgiadau i 18% o'i chorff yng nghartref nyrsio Greencroft ar Lannau Dyfrdwy yn y digwyddiad yn Awst 2012.

Wrth gofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol, dywedodd y crwner John Gittins nad oedd strwythur hyfforddiant ffurfiol i wirio tymheredd y dŵr mewn bath yn y cartref.

Clywodd y cwest gan Nicky Heaps oedd yn weithiwr gofal yng nghartref Greencroft. Dywedodd nad oedd wedi cael hyfforddiant ffurfiol, ond yn hytrach wedi cysgodi gweithwyr eraill i ddysgu'r drefn o weithredu.

Dywedodd ei bod wedi gweld ffeil o wybodaeth am ddelio gyda chleifion â dementia, ond nad oedd chwaith wedi cael hyfforddiant ar roi bath i glaf, dim ond cawod.

Ar ddiwrnod y digwyddiad roedd wedi rhedeg bath i Mrs Morgan wrth i ddau weithiwr arall ei pharatoi hi ar gyfer y bath. Ni roddodd unrhyw ran o'i chorff yn y dŵr, ond cofnododd y tymheredd gyda thermomedr fel 38 gradd.

Sgrechian

Wrth gael ei holi gan y crwner, dywedodd nad oedd wedi cael gwybod am yr angen i adael y thermomedr yn y dŵr tan i'r tymheredd sefydlogi, ac nad oedd yn gwybod lle i gymryd y tymheredd.

Disgrifiodd sut y gwnaeth Mrs Morgan sgrechian mewn poen wrth gael ei gollwng i'r dŵr am ei fod yn rhy boeth. Cafodd ei thynnu o'r bath yn syth, ac fe gafodd nyrs ei galw.

Bu farw Mrs Morgan yn ddiweddarach yn Ysbyty Whiston yn Lerpwl.

Cafodd cwmni Greencroft Care ddirwy o £5,000 ym mis Medi eleni am fynd yn groes i reolau iechyd a diogelwch.

Wrth gofnodi canlyniad y cwest dywedodd y crwner: "Gallaf ond gobeithio bod y digwyddiad yma yn unigryw ac na fydd eraill yn diodde' digwyddiad erchyll fel yr un gafodd Betty Morgan."

Straeon perthnasol