'Rhyddhad' codi carreg fedd i April

Cyhoeddwyd

Mae rhieni April Jones wedi sôn am ryddhad codi carreg fedd fwy na dwy flynedd wedi ei llofruddiaeth.

Mae'r garreg ar siâp tedi-bêr ac arni mae penillion Cymraeg am iâr fach yr haf a seren wib.

Dywedodd ei mam 42 oed, Coral: "Mi oedd hi wrth ei bodd efo ieir bach yr haf a sêr gwib.

"Mae'n neis bod y garreg mewn lle ar gyfer y Nadolig ac mi fyddwn yn dod i'w gweld hi Ddydd Nadolig."

Dywedodd ei thad Paul, 46 oed: "Mae'n ofnadwy bod ei henw hi ar garreg oer yn y fynwent ond mae'n deyrnged hyfryd."

2012

Roedd April wedi diflannu o stad Bryn-y-Gog ym Machynlleth ar Hydref 1, 2012.

Y pidoffeil Mark Bridger gipiodd hi ac roedd yn euog o lofruddio ym Mai 2013.

Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd April yn bump oed

Ni chafodd ei chorff ei ddarganfod ac fe gafodd yntau ddedfryd oes.

Roedd angladd ym Medi y llynedd wedi i'w holion gael eu rhyddhau i'r teulu.

Pan aeth y fam a'r tad i'r fynwent roedden nhw'n cario hoff dedi-bêr April.

'Yn falch'

Cwmni James o Aberystwyth gynlluniodd y garreg fedd.

Dywedodd y fam: "Mi oedd hi'n falch o fod yn Gymraes ac mi aeth hi i ysgol Gymraeg ... mae'r geiriau Cymraeg yn hyfryd."

Dywedodd y tad: "Diolch i bawb sy wedi ein cefnogi ni ers dwy flynedd.

"Oni bai am yr heddlu, y timau chwilio, y cyfreithwyr, mae'n bosib na fyddwn ni wedi ei chladdu hi o gwbl."