Cwest i agor i farwolaeth Ashley Talbot

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu wedi'i rannu gan Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae teulu Ashley wedi diolch am y gefnogaeth gan y gymuned

Fe fydd cwest yn agor ddydd Iau i farwolaeth bachgen a gafodd ei ladd ar ôl cael ei daro gan fws mini'r ysgol.

Cafodd Ashley Talbot, oedd yn 15 oed, ei daro gan y bws oedd yn cael ei gyrru gan athro ymarfer corff yr ysgol, Chris Brooks, yn Ysgol Maesteg, Pen-y-bont ar 10 Rhagfyr.

Cafodd ail ddisgybl 13 oed ei anafu yn y digwyddiad, ond nid oedd angen triniaeth ysbyty.

Fe fydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal yn Llys y Crwner, Aberdâr.

Mewn datganiad yn dilyn marwolaeth Ashley, dywedodd ei deulu ei fod wedi'i gymryd oddi wrthynt mewn "damwain drasig".

Cafodd ei ddisgrifio fel "bachgen cyffredin yn ei arddegau, oedd yn hoff o dynnu coes".

Mae ei gyd ddisgyblion hefyd wedi rhoi teyrngedau iddo, gan ddweud ei fod yn "ffrind da" ac y bydd yn "amhosib llenwi'r bwlch sydd wedi'i adael ar ei ôl."

Mae'r ysgol yn dweud eu bod yn cydweithio gydag ymchwiliad yr heddlu, a bod gwasanaeth cwnsela ar gael i'r disgyblion.

Fe ddywedodd Chris Brooks, yr athro ymarfer corff a oedd yn gyrru'r bws, fod ei "feddyliau i gyd, ei ddymuniadau gorau, a'i weddïau yn mynd i deulu Ashley."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael tu allan i giatiau Ysgol Maesteg wedi'r digwyddiad

Straeon perthnasol